Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne instrumenty pomiarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F2s.NIP.A.SI.IGKZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne instrumenty pomiarowe
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy: Geodezja 2 sem, stacjonarne inżynierskie, fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści nauczania

Wykłady:

• Rozwój instrumentów geodezyjnych na przestrzeni lat.

• Budowa i zasada działania nowoczesnych instrumentów pomiarowych (niwelatory laserowe, tachimetry robotyczne, odbiorniki GNSS z wychyłomierzem, drony, skanery laserowe), a także możliwości ich wykorzystania w geodezji.

• Przegląd dostępnych na rynku nowoczesnych instrumentów pomiarowych.

Ćwiczenia:

• Pomiar różnicy wysokości niwelatorem kodowym i laserowym.

• Pomiar rzeźby terenu z wykorzystaniem tachimetru.

• Pomiar szczegółów terenowych z wykorzystaniem odbiornika GNSS.

• Prezentacja możliwości zastosowania skaningu laserowego oraz bezzałogowych statków powietrznych do pomiarów geodezyjnych.

• Pomiar obiektu budowlanego z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego.

Literatura:

• Geomatyka, S. Przewłocki, Wydawnictwo PWN, 2008;

• Niezbędniki miesięcznika GEODETA (roczniki): - Drony dla Geodety; - SKANOWANIE LASEROWE; - odbiornik GNSS - NAWI; - Tachimetry; - Niwelatory.

• Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej, Praca zbiorowa red. J. Zaczek-Peplinska, M. Strach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017;

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISOK: Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, Warszawa 2015;

• Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego, praca zbiorowa: K. Bęcek, P. Gawronek, P. Klapa, B. Kwoczyńska, P. Matuła, K. Michałowska, S. Mikrut, B. Mitka, I. Piech, M. Zygmunt, Wydawnictwo WSI-E, Rzeszów 2015;

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

• Zagadnienia z zakresu nowoczesnych technik i instrumentów pomiarowych

• zasady działania nowoczesnego sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w geodezji.

Student potrafi:

• pozyskać informacje na temat nowoczesnych instrumentów pomiarowych.

• obsłużyć w zakresie podstawowym wybrane nowoczesne instrumenty pomiarowe.

• pracować w zespole oraz pełnić różne funkcje w pracy grupowej.

Student jest gotów do:

• ciągłego rozwijania swoich umiejętności zawodowych, a także poznawania nowoczesnych technologii pomiarowych.

• dbania o poprawne wykonywanie swoich czynności zawodowych oraz o sprzęt pomiarowy.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Wykonanie i zaliczenie na ocenę (co najmniej 3.0) ćwiczeń realizowanych w ramach zajęć, a także przygotowanie prezentacji tematycznej dotyczącej nowoczesnego instrumentu pomiarowego stosowanego w geodezji. Udział w ocenie końcowej 60%.

Wykład: Zaliczenie pisemne w formie testu. Udział w ocenie końcowej 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kotlarz
Prowadzący grup: Przemysław Klapa, Paweł Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Klapa, Paweł Kotlarz
Prowadzący grup: Przemysław Klapa, Paweł Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)