Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Engineering Hydrology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ENGI.SI.IIERA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Engineering Hydrology
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Student will has a knowledge about: hydrologic cycle, water balance and method of hydrologic analysis in small and midsize catchments. Student will can to calculate of precipitation and catchments characteristics, analysis of flood frequency and modeling of flood waves.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture:

Definition of hydrology and engineering hydrology. The catchment and its hydrologic budget. Uses of engineering hydrology.

Basic hydrologic principles: precipitation, hydrologic abstractions, catchment properties.

Hydrology of small catchments: rational method, overland flow.

Hydrology of midsize catchment: runoff curve number method, unit hydrograph techniques.

Frequency analysis: concept of statistics and probability, flood frequency analysis, low-flow frequency analysis. Regional analysis.

Catchment routing: time-area method, Clark unit hydrograph method, cascade of linear reservoirs method, catchment routing with kinematics wave.

Catchment modeling: classification of models, model component and model construction, model calibration and verification, catchment models.

Classes:

Precipitation characteristics in catchment

Characteristic of catchment properties

Flood frequency analysis in gauge station: Pearson III type distribution

Analysis of flood hydrograph in urban areas

Rainfall-runoff catchment model with HEC-HMS program

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Maidment D. V. 1993. Handbook of Hydrology. McGraw-Hill

2. Shaw E.M., Beven K.L., Chappel N.A., Lamb R. 2011. Hydrology in practice. Fourth Edition. Spon Press

3. Ven Te Chow, Maidment D.R., Mays L.W. 1988. Applied hydrology. McGraw-Hill International Editions

4. Ponce V. M., 1989. Engineering Hydrology: Principles and Practices. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

5. National Engineering Handbook. Part 630 Hydrology. National Resources Conservation Service. US Department of Agriculture. 1997.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowlege:

Student knows elements of water cycle: precipitation, hydrology abstraction, runoff; knows methods of calculation of runoff from different catchments, elements of frequency analysis and principles of hydrological modelling

Skills:

Student can calculated basics meteorologic and catchment parameters, flood frequency. Student can uses simple lumped hydrological models for different catchment

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Knowledge:

Written examination (test)

Classes:

Mark from report

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)