Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EKON.ROL.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności chodzi o przedstawienie studentom zagadnień związanych z prowadzeniem firmy w warunkach ograniczoności zasobów (ziemi , pracy, kapitału) oraz konkurencji . W ramach makroekonomii analizowane są zagadnienie wzrostu gospodarczego, inflacji, bezrobocia, koniunktury gospodarczej, polityki monetarnej i fiskalnej a także problemy globalizacji, liberalizacji i integracji we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

1. Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej - podstawowe cechy, zalety i niedostatki. Model gospodarki rynkowej 2 godz.

2. Rynek jako podstawowy regulator gospodarki, prawo popytu i podaży - 2 godz.

3.System cen i polityka cen, elastyczność i jej wykorzystanie w prognozowaniu zmian popytu i podaży 2 godz.

4. Charakterystyka podstawowych struktur rynkowych po stronie popytu i podaży. Rola monopoli w gospodarce. Polityka antymonopolowa 2 godz.

5. Prawo Engla i problemy funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego - 2 godz.

6. Przedsiębiorstwo i jego instytucjonalne formy. Charakterystyka spółek. Korporacje transnarodowe i ich rola we współczesnym świecie 2 godz.

7. Analiza sytuacji finansowej firmy - analiza kosztów, utargów i zysku 2 godz.

8. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. Inflacja i jej zwalaczanie - 2 godz.

9. Rynek pracy i problemy jego równowagi. Bezrobocie, rodzaje, formy walki z bezrobociem - 2 godz.

10. Rynek kapitałowy. Rodzaje i działalność giełd - 2 godz.

11. System pieniężno-kredytowy i polityka monetarna - 2 godz.

12. System budżetowy i polityka fiskalna - 2 godz.

13. Dochód narodowy i wzrost gospodarczy. Czynniki i bariery wzrostu dochodu narodowego. Koniunktura gospodarcza. Cechy cyklu koniunkturalnego - 2 godz.

14.Integracja i globalizacja we współczesnym świecie 2 godz.

15. Zaliczenie przedmiotu - 2 godz.

Literatura:

1. Caban W., Ekonomia. PWE, W-wa 2006

2. Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Wyd. naukowe Synaba, Kraków 2005

3. Elementarne zagadnienia ekonomii.Pr.zb.pod red. R.Milewskiego. PWN, W-wa 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie wykładów w formie pisemnej. Kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.