Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of Flood Protection

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EFLOOD.SI.IIERA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elements of Flood Protection
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/programy_nauczania/Inz_i_Gosp_Wod/II-Elements_of_flood_protection/Flood_protection_20140907_ERASMUS.pdf
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

patrz www

http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/programy_nauczania/Inz_i_Gosp_Wod/II-Elements_of_flood_protection/Flood_protection_KRK_20150107.pdf

Pełny opis:

patrz www

Literatura:

patrz www

Efekty uczenia się:

patrz www

Metody i kryteria oceniania:

patrz www

Praktyki zawodowe:

patrz www

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)