Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drogi rolnicze i leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.DROGIRIL.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drogi rolnicze i leśne
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Transport w gospodarce leśnej jak i gospodarstwie rolniczym jest czynnikiem mającym duży wpływ zarówno na organizację pracy jak i na koszty produkcji. Wzrastający zakres mechanizacji rolnictwa wymaga budowy i rozbudowy dróg rolniczych i leśnych. Budowa ich zatem stanowi jedno z podstawowych zagadnień technicznej infrastruktury wsi. W związku z tym celem przedmiotu jest rozwinięcie zagadnienia budowy dróg gruntowych o nieutwardzonej nawierzchni dostosowanych do potrzeb gospodarki rolnej i leśnej. Budowa ta musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczno - organizacyjne stosowane obecnie w szeroko rozumianym budownictwie ziemnym.

Pełny opis:

Funkcje dróg rolniczych i leśnych. Obciążenie ruchem. Parametry techniczne. Zasady trasowania, kształtowania i oznakowania. Nawierzchnie dróg o małym ruchu, nawierzchnie gruntowe i tymczasowe - zasady doboru, konstrukcja, materiały, wykonawstwo. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne dróg, zabezpieczenie skarp. Roboty ziemne, obliczanie powierzchni robót ziemnych, objętości mas ziemnych, rozdział mas ziemnych.

Wykłady (15 godz.)

1-2. Ogólne zasady budowy dróg na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Podział dróg rolniczych i leśnych. Wybrane zagadnienia z gruntoznawstwa drogowego: klasyfikacja gruntów do celów drogowych, podział gruntów ze względu na wysadzinowość, czynniki wpływające na powstawanie wysadzin i przełomów. (2 godz.)

3-4. Elementy konstrukcji przekroju poprzecznego drogi w łuku: jednostronne pochylenie jezdni w łuku, poszerzenie jezdni na łuku, krzywa przejściowa, rampa drogowa. (2 godz.)

5-6. Działanie wody na budowle drogowe. Odwodnienie torowiska drogowego: powierzchniowe i wgłębne (rowy, ścieki, kaskady w rowie drogowym, dreny, studnie chłonne i zbiorniki odparowujące). (2 godz.)

7-8. Charakterystyka nawierzchni drogowych. (2 godz.)

9-10. Kierunki rozwojowe w budowie nawierzchni drogowych. (2 godz.)

11-12. Nośność podłoża drogowego i obliczanie grubości nawierzchni. (2 godz.)

13-14. Nawierzchnie gruntowe i metody stabilizacji gruntów do celów drogowych (mieszanki optymalne, stabilizacja chemiczna, stabilizacja lepiszczami). (2 godz.)

15. Urządzenia techniczne dróg. Zastosowanie geotekstyliów w drogownictwie. (1 godz.)

- Ćwiczenia (30 godz.)

Projekt odcinka drogi rolniczej kategorii B, teren falisty, obciążenie ruchem 1 do 2 MN/dobę, nawierzchnia gruntowa lub gruntowa ulepszona. Długość odcinka drogi około 400 m. Projekt wykonywany jest przy pomocy wspomagania komputerowego Auto CAD oraz specjalistycznego oprogramowania.

Literatura:

1. Jaworski J. 1976. Drogi gruntowe. Część I - Projektowanie. Wydawnictwo IBDIM, Warszawa.

2. Nowakowska-Moryl J. 1996. Inżynieria leśna. Gruntoznawstwo drogowe. Projektowanie dróg, Wyd. Akademia Rolnicza, Kraków,

3. Majewski J. 1998, Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 1997. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

5. Wesolowski A. i in. 2000. Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozielska-Sroka
Prowadzący grup: Ewa Kozielska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Transport w gospodarce leśnej jak i gospodarstwie rolniczym jest czynnikiem mającym duży wpływ zarówno na organizację pracy jak i na koszty produkcji. Wzrastający zakres mechanizacji rolnictwa wymaga budowy i rozbudowy dróg rolniczych i leśnych. Budowa ich zatem stanowi jedno z podstawowych zagadnień technicznej infrastruktury wsi. W związku z tym celem przedmiotu jest rozwinięcie zagadnienia budowy dróg gruntowych o nieutwardzonej nawierzchni dostosowanych do potrzeb gospodarki rolnej i leśnej. Budowa ta musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczno - organizacyjne stosowane obecnie w szeroko rozumianym budownictwie ziemnym.

Pełny opis:

Funkcje dróg rolniczych i leśnych. Obciążenie ruchem. Parametry techniczne. Zasady trasowania, kształtowania i oznakowania. Nawierzchnie dróg o małym ruchu, nawierzchnie gruntowe i tymczasowe - zasady doboru, konstrukcja, materiały, wykonawstwo. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne dróg, zabezpieczenie skarp. Roboty ziemne, obliczanie powierzchni robót ziemnych, objętości mas ziemnych, rozdział mas ziemnych.

Wykłady (15 godz.)

1-2. Ogólne zasady budowy dróg na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Podział dróg rolniczych i leśnych. Wybrane zagadnienia z gruntoznawstwa drogowego: klasyfikacja gruntów do celów drogowych, podział gruntów ze względu na wysadzinowość, czynniki wpływające na powstawanie wysadzin i przełomów. (2 godz.)

3-4. Elementy konstrukcji przekroju poprzecznego drogi w łuku: jednostronne pochylenie jezdni w łuku, poszerzenie jezdni na łuku, krzywa przejściowa, rampa drogowa. (2 godz.)

5-6. Działanie wody na budowle drogowe. Odwodnienie torowiska drogowego: powierzchniowe i wgłębne (rowy, ścieki, kaskady w rowie drogowym, dreny, studnie chłonne i zbiorniki odparowujące). (2 godz.)

7-8. Charakterystyka nawierzchni drogowych. (2 godz.)

9-10. Kierunki rozwojowe w budowie nawierzchni drogowych. (2 godz.)

11-12. Nośność podłoża drogowego i obliczanie grubości nawierzchni. (2 godz.)

13-14. Nawierzchnie gruntowe i metody stabilizacji gruntów do celów drogowych (mieszanki optymalne, stabilizacja chemiczna, stabilizacja lepiszczami). (2 godz.)

15. Urządzenia techniczne dróg. Zastosowanie geotekstyliów w drogownictwie. (1 godz.)

- Ćwiczenia (30 godz.)

Projekt odcinka drogi rolniczej kategorii B, teren falisty, obciążenie ruchem 1 do 2 MN/dobę, nawierzchnia gruntowa lub gruntowa ulepszona. Długość odcinka drogi około 400 m. Projekt wykonywany jest przy pomocy wspomagania komputerowego Auto CAD oraz specjalistycznego oprogramowania.

Literatura:

1. Jaworski J. 1976. Drogi gruntowe. Część I - Projektowanie. Wydawnictwo IBDIM, Warszawa.

2. Nowakowska-Moryl J. 1996. Inżynieria leśna. Gruntoznawstwo drogowe. Projektowanie dróg, Wyd. Akademia Rolnicza, Kraków,

3. Majewski J. 1998, Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 1997. Wydawnictwo IBDIM Warszawa.

5. Wesolowski A. i in. 2000. Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.