Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.DAUAV.18L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0588) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykorzystanie danych przestrzennych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych

Pełny opis:

W dzisiejszych czasach pomiary z użyciem dronów rozwijają się bardzo szybko. Dane pochodzące z metody UAV są nowymi źródłami informacji o badanym terenie. Składa się na to wiele czynników, ale największy wpływ ma postęp technologiczny, który z każdym rokiem przynosi nowe systemy, techniki i przyrządy pomiarowe o dużo lepszych parametrach i dokładnościach. W dobie internetu i komputeryzacji opracowywanie wyników pomiarów z tych urządzeń stało się bardziej przejrzyste i łatwe w obsłudze, dlatego też tradycyjne mapy na podkładach papierowych są wypierane przez mapy cyfrowe, które są o wiele wygodniejsze w obsłudze, w poprawianiu błędów, czy w nanoszeniu nowych danych.

Literatura:

Ustawa Prawo Lotnicze, Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (wydanie drugie -2009), Drony Wprowadzenie - Poradnik, technologia i rozwiązania – Helion

"Przepisy ruchu lotniczego

www.icao.int

www.ulc.gov

www. ais.pansa.pl

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, "

Efekty uczenia się:

Pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie właściwych dla kierunku GiK.

Przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania fotogrametrycznych.

Stosować podstawowe techniki i narzędzia w zakresie przetwarzania informacji przydanej w geodezji, fotogrametrii i GIS

Stosować przepisy prawa, zarządzenia, instrukcje oraz wytyczne techniczne z zakresu opracowań fotogrametrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. oceny 3,0 z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Piech
Prowadzący grup: Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykorzystanie danych przestrzennych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych

Pełny opis:

W dzisiejszych czasach pomiary z użyciem dronów rozwijają się bardzo szybko. Dane pochodzące z metody UAV są nowymi źródłami informacji o badanym terenie. Składa się na to wiele czynników, ale największy wpływ ma postęp technologiczny, który z każdym rokiem przynosi nowe systemy, techniki i przyrządy pomiarowe o dużo lepszych parametrach i dokładnościach. W dobie internetu i komputeryzacji opracowywanie wyników pomiarów z tych urządzeń stało się bardziej przejrzyste i łatwe w obsłudze, dlatego też tradycyjne mapy na podkładach papierowych są wypierane przez mapy cyfrowe, które są o wiele wygodniejsze w obsłudze, w poprawianiu błędów, czy w nanoszeniu nowych danych.

Literatura:

Ustawa Prawo Lotnicze, Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (wydanie drugie -2009), Drony Wprowadzenie - Poradnik, technologia i rozwiązania – Helion

"Przepisy ruchu lotniczego

www.icao.int

www.ulc.gov

www. ais.pansa.pl

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, "

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Piech
Prowadzący grup: Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykorzystanie danych przestrzennych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych

Pełny opis:

W dzisiejszych czasach pomiary z użyciem dronów rozwijają się bardzo szybko. Dane pochodzące z metody UAV są nowymi źródłami informacji o badanym terenie. Składa się na to wiele czynników, ale największy wpływ ma postęp technologiczny, który z każdym rokiem przynosi nowe systemy, techniki i przyrządy pomiarowe o dużo lepszych parametrach i dokładnościach. W dobie internetu i komputeryzacji opracowywanie wyników pomiarów z tych urządzeń stało się bardziej przejrzyste i łatwe w obsłudze, dlatego też tradycyjne mapy na podkładach papierowych są wypierane przez mapy cyfrowe, które są o wiele wygodniejsze w obsłudze, w poprawianiu błędów, czy w nanoszeniu nowych danych.

Literatura:

Ustawa Prawo Lotnicze, Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (wydanie drugie -2009), Drony Wprowadzenie - Poradnik, technologia i rozwiązania – Helion

"Przepisy ruchu lotniczego

www.icao.int

www.ulc.gov

www. ais.pansa.pl

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, "

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Piech
Prowadzący grup: Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykorzystanie danych przestrzennych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych

Pełny opis:

W dzisiejszych czasach pomiary z użyciem dronów rozwijają się bardzo szybko. Dane pochodzące z metody UAV są nowymi źródłami informacji o badanym terenie. Składa się na to wiele czynników, ale największy wpływ ma postęp technologiczny, który z każdym rokiem przynosi nowe systemy, techniki i przyrządy pomiarowe o dużo lepszych parametrach i dokładnościach. W dobie internetu i komputeryzacji opracowywanie wyników pomiarów z tych urządzeń stało się bardziej przejrzyste i łatwe w obsłudze, dlatego też tradycyjne mapy na podkładach papierowych są wypierane przez mapy cyfrowe, które są o wiele wygodniejsze w obsłudze, w poprawianiu błędów, czy w nanoszeniu nowych danych.

Literatura:

Ustawa Prawo Lotnicze, Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (wydanie drugie -2009), Drony Wprowadzenie - Poradnik, technologia i rozwiązania – Helion

"Przepisy ruchu lotniczego

www.icao.int

www.ulc.gov

www. ais.pansa.pl

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, "

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Piech
Prowadzący grup: Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykorzystanie danych przestrzennych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych

Pełny opis:

W dzisiejszych czasach pomiary z użyciem dronów rozwijają się bardzo szybko. Dane pochodzące z metody UAV są nowymi źródłami informacji o badanym terenie. Składa się na to wiele czynników, ale największy wpływ ma postęp technologiczny, który z każdym rokiem przynosi nowe systemy, techniki i przyrządy pomiarowe o dużo lepszych parametrach i dokładnościach. W dobie internetu i komputeryzacji opracowywanie wyników pomiarów z tych urządzeń stało się bardziej przejrzyste i łatwe w obsłudze, dlatego też tradycyjne mapy na podkładach papierowych są wypierane przez mapy cyfrowe, które są o wiele wygodniejsze w obsłudze, w poprawianiu błędów, czy w nanoszeniu nowych danych.

Literatura:

Ustawa Prawo Lotnicze, Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (wydanie drugie -2009), Drony Wprowadzenie - Poradnik, technologia i rozwiązania – Helion

"Przepisy ruchu lotniczego

www.icao.int

www.ulc.gov

www. ais.pansa.pl

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, "

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.