Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia polowe: Wycena nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPWYCNIER.SM.IGKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia polowe: Wycena nieruchomości
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, 1 sem, stacj, magisterskie, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń polowych studenci wykonują w podgrupach, na podstawie wizji lokalnej, cztery oddzielne operaty wyceny nieruchomości obejmujące:

1. Wycenę gruntu rolnego.

2. Wycenę budynku gospodarczego.

3. Wycenę upraw sadowniczych.

4. Wycenę lasu.

Pełny opis:

Ćwiczenia polowe obejmują:

Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych, przedstawienie podstawowych zasad organizacji ćwiczeń terenowych, pozyskanie źródeł informacji , rozpoznanie rynku lokalnego.

Wizja lokalna i opis gruntu rolnego, wizja lokalna i opis sadu wizja lokalna i opis budynku gospodarczego.

Wizja lokalna i opis nieruchomości leśnej, normy branżowe, zapoznanie się ze źródłami informacji o lasach.

Procedury stosowane w wycenie nieruchomości leśnych

Opracowanie czterech operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntu rolnego, wycenę budynku gospodarczego, wycenę sadu i wyceny. lasu

Zatwierdzenie operatów ii zaliczenie ćwiczeń terenowych.

Literatura:

Schilbach J. 2001. Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny. Szkoła Wiedzy o Terenie, Akademia Rolnicza w Krakowie.

Nowak A. 2007. Wycena nieruchomości leśnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn 2007.

Praca zbiorowa pod red. Jerzego Dydenki 2012. Szacowanie nieruchomości. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.

Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. 2011. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Wyd. Edukaterra. Olsztyn2011.

Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. 2011. Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej. Wyd. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2011.

Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. i Nowaka A. 2008. Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Wyd. Educaterra, Olsztyn 2008.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

U01 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie wyceny nieruchomości, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.

U02 - potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej .

U03 - potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikę złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla wyceny nieruchomości, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.

Kompetencje Społeczne

K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K03 - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń polowych jest zaakceptowanie i przyjęcie przez prowadzącego wszystkich czterech operatów szacunkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Lech-Turaj, Władysława Morzyniec
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Lech-Turaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Lech-Turaj
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Lech-Turaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.