Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia polowe: GUTR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPGTR.08L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia polowe: GUTR
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student poznaje zasady urządzania przestrzeni wiejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Pełny opis:

Ogólne zapoznanie się z warunkami terenowymi oraz zagospdoarowaniem gruntów we wsi będącej przedmiotem opracowania.

Inwentaryzacja i ocena istniejacego stanu uzytkowania gruntów w wybranym fragmencie obszaru wsi.

Opis zagospdoarowania dziaęłk gospodarstw wybranych do analizy szczegółowej.

Opacowanie zbiorczej mapy dla całej wsi oraz skompletowanie materiałów wykonanych indywidualnie w ramach pracy terenowej i kameralnej

Literatura:

Brak literatury

Efekty uczenia się:

Student potrafi ocenić prawidłowość form użytkowania ziemi i zaproponować transformację użytków. Potrafi ocenić rozwój gospdoarstw indywidualnych i zaproponować korzystniejsze rozwiązania przestrzenne.

Potrafi opracować mapę zbiorczą dla analizowanej wsi.

Metody i kryteria oceniania:

ZAliczenie ćwiczeń polowych bez oceny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)