Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe z Geodezji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CPG01.14L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z Geodezji I
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń terenowych z Geodezji I wykonywany jest pomiar sytuacyjny metodami ortogonalną i biegunową w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej dla wyznaczonego obszaru oraz sporządzana jest mapa zasadniczą tego obszaru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń terenowych z Geodezji I wykonywane są pomiary sytuacyjne składające się z: wywiadu terenowego, założenia osnowy pomiarowej, pomiaru kątów i długości, wykonania opisów topograficznych, zdjęcia szczegółów sytuacyjnych metodami ortogonalną i biegunową, wykonanie szkiców polowych oraz opracowanie dzienników pomiarowych.

Wykonywane są także prace kameralne polegające na opracowaniu wyników pomiarów oraz sporządzana jest mapa zasadnicza dla wybranego obszaru.

Literatura:

1. Jagielski A. Geodezja I w teorii i praktyce, cz. 1 i 2. wyd. STABIL, Kraków 2013;

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu zaplanowania pomiaru geodezyjnego, przeprowadzenia prac pomiarowych, opracowania kameralnego uzyskanych wyników pomiaru oraz skompletowania operatu pomiarowego. Student potrafi sporządzić mapę zasadniczą.

Metody i kryteria oceniania:

Skompletowanie i zaliczenie w formie ustnej operatu z pomiaru sytuacyjnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)