Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo inwentarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BINWENT.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo inwentarskie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień lokalizacyjnych, technologicznych, funkcjonalnych, materiałowo-konstrukcyjnych, architektonicznych oraz ochrony środowiska związanych z projektowaniem i wznoszeniem nowoczesnych budynków inwentarskich wraz z obiektami towarzyszącymi - spełniających najwyższe standardy UE.

Pełny opis:

Charakterystyka współczesnego, wielkotowarowego budownictwa inwentarskiego. Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne, wpływające na jej zagospodarowanie przestrzenne działki. Wytyczne kierunkowe projektowania budynków specjalistycznych, program użytkowy, usytuowanie. Nowoczesne technologie i systemy utrzymania zwierząt w gospodarstwach wielkotowarowych. Wymagania środowiskowe i kształtowanie właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach. Rozwiązania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne. Systemy utrzymania zwierząt. Systemy transportu i rozdziału pasz i pojenie. Systemy usuwania odchodów. Systemy doju. Stopień mechanizacji i automatyzacji obsługi. Obiekty do magazynowania kiszonek i nawozów naturalnych oraz wytyczne do ich projektowania. Zagadnienia ochrony środowiska i bhp.

Wykłady (15 godz.)

1. Charakterystyka i systematyka nowoczesnego budownictwa inwentarskiego. 1 godz.

2. Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne związane z lokalizacją 2 godz.

3. Wytyczne kierunkowe projektowania budynków inwentarskich, program użytkowy, systemy utrzymania (bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu i koni). Obszary paszowe, wypoczynkowe. 3 godz.

4. Charakterystyka wolno stanowiskowego systemu utrzymania zwierząt na przykładzie krów (obory z indywidualnymi boksami legowiskowymi, obory na głębokiej ściółce). Dojarnie. Poczekalnie. Komunikacja. Wytyczne instalacyjne: wentylacja, ogrzewania, wod-kan., oświetlenie sztuczne. 5 godz.

5. Nowoczesne i przyjazne środowisku obiekty do magazynowania pasz objętościowych (kiszonek w silosach) oraz do magazynowania odchodów (płyty obornikowe, zbiorniki na odchody płynne). Zasady projektowania i użytkowania. 4 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

1. Omówienie indywidualnego ćwiczenia projektowego (koncepcja technologiczno-budowlana i instalacyjna zadanego budynku inwentarskiego wraz z obiektami do magazynowania odchodów. 1 godz.

2. Ustalenie czynników związanych z lokalizacją działki siedliskowej. Wybór rozwiązania technologicznego i budowlanego zgodnie z tematem projektu. 2 godz.

3. Opracowanie koncepcji projektu technologicznego zgodnie ze standardami UE. 4 godz.

4. Opracowanie koncepcji projektu budowlanego zgodnie ze standardami UE. 4 godz.

5. Wykonanie opisu technicznego do projektu. 2 godz.

6. Zaliczenie ćwiczeń. 2 godz.

Literatura:

1. Lenard J.Z. Podstawy budownictwa rolniczego. PWRiL, Warszawa. 1983

2. Standardy dla gospodarstw rolnych. IBMER, Warszawa. 2004. www.ibmer.waw.pl

Efekty uczenia się:

Zna systematykę budownictwa wiejskiego i rolniczego w zależności od przeznaczenia i technologii produkcji oraz czynniki wpływające na budynek a związane z jego lokalizacją.

Zna wymagania technologiczne i funkcjonalne budynków: mieszkalnych, inwentarskich, magazynowych, przechowalni i chłodni płodów rolnych, szklarni itp.

Zna czynniki mikroklimatu wnętrz budynków mieszkalnych i rolniczych oraz zasady kształtowania właściwego mikroklimatu.

Zna standardy dla budownictwa inwentarskiego w UE

Zna typu i konstrukcje oraz zasady wymiarowania i usytuowania obiektów do magazynowania nawozów naturalnych.

Potrafi ocenić znaczenie i wpływ czynników związanych z lokalizacją.

Potrafi opracować program użytkowy i wytyczne do projektowania budynków wiejskich oraz wykonać koncepcję projektową adaptacji/przebudowy/nowego budynku.

Potrafi dostosować rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne i funkcjonalne oraz instalacyjne do wielkości produkcji i specyfiki budynku oraz wymagań środowiskowych.

Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących projektowania budynków i obiektów budownictwa wiejskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania, zaliczenie projektu (indywidualne)

Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.