Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.AUTOC.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

No brief caption

Pełny opis: (tylko po angielsku)

No caption

Literatura:

Jagielski A. Geodezja I. P.W. Stabill Kraków 2005.

Jagielski A. Geodezja II. P.W. Stabill Kraków 2007.

Microstation V8. User’s Guide. Bentley Systems In. 2005.

Microstation V8. Reference Guide. Bentley Systems In. 2005.

MK 2008. Podręcznik użytkownika. Wyd. Geodezy. Kraków 2008.

Elmasri R., Navathe S.B. Wprowadzenie do systemów baz danych. Wyd. Helion 2005.

Wróblewski P. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wyd. Helion 2003.

Krzymowski B. Visual Basic dla aplikacji. Podstawy programowania w VBA. Wyd. Help 2008.

Green J. i inni. Excel 2007 PL. Programowanie w VBA. Wyd. Helion 2008.

JEFFREY C. AutoCAD 2002 i 2004. Tworzenie makr w VBA. Wyd. Helion 2003.

Efekty uczenia się:

Opisuje zaawansowane funkcje umożliwiające tworzenie i edycję mapy cyfrowej.

Wyjaśnia metodę programowania nakładki geodezyjnej przeznaczonej do automatyzacji procesu opracowywania map cyfrowych.

Stosuje komendy (polecenia) w procesie automatyzacji (pisanie plików poleceń).

Poznaje technikę programowania przy zastosowaniu Basic i Visual Basic for Applications.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie poprawności zaprogramowanej nakładki geodezyjnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Klapa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Klapa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)