Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.AUTOC.09Z.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.geoinfo.republika.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przystosowania programów CAD w celu automatyzacji procesu tworzenia map cyfrowych (opracowanie przykładowej aplikacji nakładkowej automatyzującej proces opracowywania i edycji map cyfrowych).

Pełny opis:

Student poznaje zaawansowane narzędzia przeznaczone do tworzenia i edycji mapy cyfrowej przy zastosowaniu pakietów CAD.Tworzy połączenia informacji graficznej z opisową przy zastosowaniu znaczników i powiązania bazy danych ACCESS z MicroStation V8.

Głównym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przystosowania programów CAD w celu automatyzacji procesu opracowania map cyfrowych, w tym między innymi:

- tworzenie plików komend automatycznie rysujących elementy mapy cyfrowej (elementy liniowe np.: działki, drogi, chodniki, skarpy, wody itp., budynki, elementy uzbrojenia naziemnego i podziemnego, opisy), dołączanie plików komend do projektowanej nakładki,

- tworzenie programów przy zastosowaniu języka BASIC automatycznie rysujących elementy mapy cyfrowej (elementy liniowe np.: działki, drogi, chodniki, skarpy, wody itp., budynki, elementy uzbrojenia naziemnego i podziemnego, opisy), dołączanie plików poleceń do projektowanej nakładki,

- tworzenie programów przy zastosowaniu języka Visual Basic for Applications automatycznie rysujących elementy mapy cyfrowej (elementy liniowe np.: działki, drogi, chodniki, skarpy, wody itp., budynki, elementy uzbrojenia naziemnego i podziemnego, opisy), dołączanie programów VBA do projektowanej nakładki,

- tworzenie elementów nakładki: wielopoziomowych menu rozwijalnych, przyborników z istniejących narzędzi, przyborników z zaprojektowanymi nowymi ikonkami, ramek narzędziowych składających się z zaprojektowanych przyborników,

- dołączanie plików poleceń, makr BASIC oraz programów Visual Basic for Applications do wielopoziomowych menu rozwijalnych. Atestacja opracowanej nakładki – rysowanie elementów liniowych np.: dróg, chodników, skarp itp., budynków, elementów uzbrojenia naziemnego i podziemnego, opisów.

Literatura:

Jagielski A. Geodezja I. P.W. Stabill Kraków 2005.

Jagielski A. Geodezja II. P.W. Stabill Kraków 2007.

Microstation V8. User’s Guide. Bentley Systems In. 2005.

Microstation V8. Reference Guide. Bentley Systems In. 2005.

MK 2008. Podręcznik użytkownika. Wyd. Geodezy. Kraków 2008.

Elmasri R., Navathe S.B. Wprowadzenie do systemów baz danych. Wyd. Helion 2005.

Wróblewski P. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wyd. Helion 2003.

Krzymowski B. Visual Basic dla aplikacji. Podstawy programowania w VBA. Wyd. Help 2008.

Green J. i inni. Excel 2007 PL. Programowanie w VBA. Wyd. Helion 2008.

JEFFREY C. AutoCAD 2002 i 2004. Tworzenie makr w VBA. Wyd. Helion 2003.

Efekty uczenia się:

Opisuje zaawansowane funkcje umożliwiające tworzenie i edycję mapy cyfrowej.

Wyjaśnia metodę programowania nakładki geodezyjnej przeznaczonej do automatyzacji procesu opracowywania map cyfrowych.

Stosuje komendy (polecenia) w procesie automatyzacji (pisanie plików poleceń).

Poznaje technikę programowania przy zastosowaniu Basic i Visual Basic for Applications.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie poprawności zaprogramowanej nakładki geodezyjnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)