Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.6s.GUTR.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań geodezji rolnej. Zapoznają się z metodami geodezyjnego projektowania działek: metodami tradycyjnymi i metodami projektowania przy pomocy programów komputerowych.

Studenci poznają problematykę scaleń i wymiany gruntów. Opracowują operat scalenia gruntów na przykładowym obiekcie.

Pełny opis:

Wykłady.

1. Rys historyczny prac scaleniowych w Polsce.

2. Aspekty prawne problematyki scalenia gruntów.

3. Wytyczne technologiczne scalenia gruntów: wszystkie asortymenty roboty oraz etapy prac (podstawa prawna, charakterystyka czynności, powstałe dokumenty).

4. Techniki informatyczne wspomagające proces scalenia gruntów na przykładzie systemu kompleksowej obsługi scaleń MK-Scal.

5. Etyka zawodowa pracy geodety.

Ćwiczenia

1. Sporządzenie projektu ogólnego scalenia.

2. Szacunek porównawczy gruntów.

3. Sporządzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów.

4. Kwestionariusz życzeń i potrącenia na cele użyteczności publicznej.

5. Ustawka i szczegółowe projektowanie działek.

6. Opracowanie mapy obszaru scalenia.

Literatura:

1. Janus J., Taszakowski J. 2016. Ocena struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego w aspekcie zapotrzebowania na prace scaleniowe. Wyd UR Kraków.

2. Pijanowski J., Przegon W., Szewczyk R. 2017. Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd UR Kraków..

3. Przegon W., Rybicki R. 2020. Scalenia gruntów w województwie lubelskim: teoria, badania, realizacja. Wyd UR Kraków..

Uwagi:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)