Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy geomatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.PGM.SI.KAKXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy geomatyki
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Architektura Krajobrazu, 4 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://geo.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy Geomatyki to pierwszy poziom wprowadzenia słuchacza do technologii i systemów zarządzających informacją przestrzenna niezbędna w pracy nowoczesnego architekta krajobrazu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchacza do współczesnego zakresu technologii geoinformacyjnych poprzez poznanie głównych definicji i pojęć związanych z budową i funkcjonowaniem technologii geoinformacyjnych (GI) utożsamianych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS) choc mają znacznie szersze pojęcie. Istotą kursu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pozyskiwania danych przestrzennych (geodanych) oraz ich przetwarzania, zarządzania nimi, analizowania, wizualizacji, modelowania i udostępniania geodanych. Kurs obejmuje problemy dostępu do zasobów danych przestrzennych oraz integracji geodanych i realizacji projektów środowiskowych w zakresie GIS. Praktyczny wymiar kursu dotyczy także opanowania podstawowych umiejętności posługiwania się programem komputerowym ArcGIS Pro (Esri) do samodzielnego prowadzenia projektów GIS , oprzyrządowania i oprogramowania cyfrowej stacji fotogrametrycznej VSD-AGH w zakresie pozyskiwania tematycznych danych 3D jak również posługiwania się aplikacjami mobilnymi w zakresie zbierania danych tematycznych.

Literatura:

Adamczyk J., Będkowski K.. 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW. Warszawa

Albertz J 1991. Grundlagen der Interpretation von Luft- und Satellitenbildern. Eine Einfuehrung in die Fernerkundung. Wissenschaftliche Buchgeselschaft. Darmstadt

Avery T.E. 1977. Interpretation of Aerial Photographs. Burgess Publishing Company

Bauer M., 1997. Vermessung und Ortung mit Satelliten. Wichman Verlag.

Booth B., Mitchell A. 1999. Getting started with ArcGIS. ESRI

Burrrough P.A., 1996. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Clarendon Press. Oxford

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki R., 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych. Wydawnictwa Naukowe PWN.

Chmielewski T., J., - Systemy krajobrazowe. Struktura- funkcjonowanie – planowanie. Wydwanictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012

Davis. E.D., 2004. GIS dla każdego. ESRI Polska. Wydanie polskie. Warszawa

ERDAS Field Guide. Przewodnik geoinformatyczny. 1998. Warszawa Geosystems Polska

Gaździcki J. 1990. Systemy Informacji Przestrzennej. PPWK, Warszawa-Wrocław

Gaździcki J., 2001. Leksykon geomatyczny. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Warszawa

GIS dla obszarów chronionych. Kraków 3-4 Listopada 2005. Materiały konferencyjne

Graszka W., Lipiński E.J., 2001. AB lokalizacji satelitarnej GPS w sporcie, turystyce i rekreacji. Wydawnictwo Horyzonty.

Johnston K., Ver Hoef J.M., Krivoruchko K., Lucas N. 2001. Using ArcGIS Geostatistical Analyst. ESRI

Magnuszewski A. 1999. GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

McCoy J., Johnston K. 2001. Using ArcGIS Spatial Analyst. ESRI

Kraak M. J., Ormeling F. 1998. Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Kraus K., Schneider W., 1990. Fernerkundung. Band 1 + Band 2. Uemler. Bonn

Kurczyński Z., Preuss R., 2000. Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - Warszawa

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Minami M. 2000. Using ArcMap. ESRI

Miś R., Strzeliński P., Węgiel A. 2001. Systemy Informacji Przestrzennej w leśnictwie i ochronie środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu

Myrda G. 1997. GIS czyli mapa w komputerze. Wydawnictwo Helion

Narkiewicz J., 2003. GPS. Globalny System Pozycyjny. Budowa, działanie, zastosowanie. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Piekarski E., 1996. Podstawy fotogrametrii i interpretacji leśnej. Wydawnictwo SGGW

Praca Zbiorowa 2000. Systemy Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych. Lasy Państwowe – Warszawa (pod redakcją K. Okła)

Richling A., Solon J. Ekologia Krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011

Roczniki Geomatyki 2004. Systemy Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych. Tom II. Zeszyt 4. Warszawa.

Sitek Z. 1991. Fotogrametria ogólna i inżynieryjna. PPWK. Warszawa-Wrocław

Sitek Z. 1997. Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. AGH - Kraków

Understanding GIS. 1997. ESRI

Urbański J., 1997. Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Urbański J., 2010. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Using ArcView 3D Analyst. 1996. ESRI

Using ArcView GIS. 1996. ESRI

Using ArcView Image Analysis. 1998. ESRI

Using ArcView Spatial Analyst. 1996. ESRI

Vienneau A. 1999. Using ArcCatalog. ESRI

Widacki W., 1997 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. UJ.Text Kraków

Wójcik S. 1989. Zdjęcia lotnicze. PPWK. Warszawa-Wrocław

Wysocki J. 1992. Geodezja z fotogrametrią. SGGW AR Warszawa

Efekty uczenia się:

PG_W1, PG_W2, PG_W3, PG_W4

Metody i kryteria oceniania:

60% Egzamin

40% ćwiczenia

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Marta Szostak, Piotr Wężyk, Monika Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywaja się w zespole MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3efdb578f9b48079714225715207108%40thread.tacv2/conversations?groupId=b28c2ccb-c42f-4c06-8343-eca786b2eb62&tenantId=128fe9d3-f95e-4a5f-8391-f1c6365e7278

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Marta Szostak, Piotr Wężyk, Monika Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Salata
Prowadzący grup: Tomasz Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)