Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.KOMPU.SI.IGWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kzm.ur.krakow.pl/~zburdak/dydaktykaIiGWst1st.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Część I

Zapoznanie studentów z możliwościami analizy danych w ramach R (R Studio) oraz z programem Maxima wspomagającym wykonywanie obliczeń inżynierskich i naukowych.

Pełny opis:

Część I

Maxima: ogólna charakterystyka programu Maxima. Operatory arytmetyczne, wprowadzanie poleceń, wykonywanie obliczeń numerycznych. Operatory logiczne oraz porównania. Instrukcje warunkowe. Wybrane funkcje programu dotyczące funkcji matematycznych, wielomianów, funkcji wymiernych, równań, układów równań, granic ciągów i funkcji, różniczkowania, całkowania.

Rysowanie wykresów w dwu i trzech wymiarach.

Znajdowanie miejsc zerowych funkcji poprzez aproksymację. Macierze, działania na macierzach.

Program R: Wektory, ramki danych, operatory logiczne oraz porównania, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje użytkownika. Wybrane elementy grafiki programu R. Filtrowanie, importowanie oraz eksportowanie danych na przykładzie danych meteorologicznych i hydrologicznych.

Program R: wykorzystanie programu R do rozwiązywania przykładowych problemów z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej wraz z algorytmizacją i programowaniem obliczeń inżynierskich.

Literatura:

Część I

Biecek P., Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

Szadkowska A., Rzepecka J., Potyrała M., Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomoca pakietu Maxima. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017.

Efekty uczenia się:

Część I

Student potrafi:

-wykorzystać program Maxima jako narzędzie wspomagające przy rozwiązywaniu wybranych zadań z zakresu podstawowego kursu matematyki wyższej

-zastosować program R wspomagany edytorem RStudio do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej oraz potrafi realizować proste algorytmy dla konkretnych obliczeń inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Część I

Sprawdziany umiejętności.

Student musi zdobyć minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0, 60% oceny 3.5, 70% oceny 4.0, 80% oceny 4.5, 90% oceny 5.0.

Udział w ocenie końcowej 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woś
Prowadzący grup: Zbigniew Burdak, Agnieszka Woś, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woś
Prowadzący grup: Zbigniew Burdak, Agnieszka Woś, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woś
Prowadzący grup: Tomasz Beberok, Mateusz Strutyński, Agnieszka Woś, Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)