Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja techniczno-prawna ujęć wód powierzchniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.DTPUW.SM.IISXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0738) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z architekturą i budownictwem
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja techniczno-prawna ujęć wód powierzchniowych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie procesu administracyjnego, aktów prawnych oraz podstaw projektowania ujęć wód powierzchniowych

Pełny opis:

Wykłady:

Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z projektowaniem, budową i eksploatacją ujęć wód powierzchniowych oraz ochroną zasobów wodnych.

Operat wodnoprawny na korzystanie z wód powierzchniowych. Zawartość, zasady sporządzania, procedury administracyjne.

Rodzaje ujęć wód powierzchniowych.

Przykłady dokumentacji hydrologicznych ujęć wód powierzchniowych.

Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych.

Liczba godzi wykładów: 10

Ćwiczenia:

Wykonanie projektu ujęcia wód powierzchniowych dla zadanego przekroju na rzece.

Liczba godzin ćwiczeń: 20

Literatura:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 2268 – tekst jednolity, z późn. zm.).

2. Byczkowski A. 1979. Podstawy projektowania obiektów budownictwa wodno-melioracyjnego. Przepływy charakterystyczne. Wyd. RiL, Warszawa.

3. Budziło B., Wieczysty A. 2001. Projektowanie ujęć wody powierzchniowej. Wyd. PK, Kraków.

1.Więzik U., Więzik B. 2006. Ekologiczne uwarunkowania gospodarki wodnej w zlewnaich rzek i potoków górskich. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 26.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

akty prawne z zakresu prawa wodnego, projektowania, budowy i eksploatacji ujęć wód powierzchniowych.

rodzaje ujęć wód powierzchniowych i metody ich projektowania .

Umiejętności - potrafi:

sporządzić dokumentację hydrologiczną oarz opracować projekt ujęcia wód powierzchniowych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

określenia wpływu działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne oraz jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu, który należy zaliczyć na minimum 3,0. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński, Agnieszka Operacz, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.