Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe z Geodezji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.CWG.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z Geodezji I
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń terenowych z Geodezji I wykonywany jest pomiar sytuacyjny metodami ortogonalną i biegunową w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej dla wyznaczonego obszaru oraz sporządzana jest mapa zasadniczą tego obszaru.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń terenowych z Geodezji I wykonywane są pomiary sytuacyjne składające się z: wywiadu terenowego, założenia osnowy pomiarowej, pomiaru kątów i długości, wykonania opisów topograficznych, zdjęcia szczegółów sytuacyjnych metodami ortogonalną i biegunową, wykonanie szkiców polowych oraz opracowanie dzienników pomiarowych.

Wykonywane są także prace kameralne polegające na opracowaniu wyników pomiarów oraz sporządzana jest mapa zasadnicza dla wybranego obszaru.

Literatura:

1. Jagielski A. Geodezja I w teorii i praktyce, cz. 1 i 2. wyd. STABIL, Kraków 2013;

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu zaplanowania pomiaru geodezyjnego, przeprowadzenia prac pomiarowych, opracowania kameralnego uzyskanych wyników pomiaru oraz skompletowania operatu pomiarowego. Student potrafi sporządzić mapę zasadniczą.

Metody i kryteria oceniania:

Skompletowanie i zaliczenie w formie ustnej operatu z pomiaru sytuacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volodymyr Hlotov, Paweł Kotlarz
Prowadzący grup: Volodymyr Hlotov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volodymyr Hlotov
Prowadzący grup: Volodymyr Hlotov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)