Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia urbanistyki i architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.URB.SI.IGPRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia urbanistyki i architektury
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia urbanistyki i architektury w przekroju światowym od starożytności po czasy współczesne.

Zwrócenie uwagi na polskie osiągnięcia w tym zakresie.

Pełny opis:

Wiadomości wstępne z zakresu architektury. Pojęcia ogólne, elementy architektoniczne budowli, podział rozwoju architektury na okresy.

Architektura starożytnego Egiptu. Religia a kult zmarłych. Wiedza astrologiczna, geodezyjna i budowlana Egipcjan. Materiał, konstrukcja i forma budowli, piramidy, sfinksy, świątynie w Luksorze i Karnaku.

Architektura starożytnego Egiptu.

Religia a kult zmarłych. Wiedza astrologiczna, geodezyjna i budowlana Egipcjan. Materiał, konstrukcja i forma budowli, piramidy, sfinksy, świątynie w Luksorze i Karnaku.

Podobne zagadnienia z architektury Mezopotamii i Persji, Starożytnego Rzymu, architektury romańskiej, gotyckiej, renesansu, baroku, klasycyzmu.

Architektura współczesna.

Teorie urbanistyczne miast idealnych.

Teoria Arturo Soria y Mata oraz Ebenezera Howarda.

Suburbia. Zjawisko i geneza suburbia. Warunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe powstania suburbia w USA oraz krajach europejskich. Czynniki pozytywne i negatywne dla społeczności mieszkającej w suburbiach. Cechy układów urbanistycznych i obiektów architektury podmiejskiej.

Związki sylwety miasta z topografia terenu. Wpływ form terenu na organizację osadnictwa. Typy miast.

Literatura:

1. Bogucka M., Samsonowicz H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź.

2. Czarnecki W. 2001. Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki.

3. Howard E. 1902. Garden Cities of Tomorrow. London.

Uwagi:

Wykłady kończące się egzaminem pisemnym (na ocenę)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Przegon
Prowadzący grup: Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)