Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.STE.SM.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy danych oraz metodami statystycznymi wykorzystywanymi w wycenach masowych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny: Statystyka opisowa. Cele i metody ekonometrii. Modele ekonometryczne. Pojęcie prawdopodobieństwa, zmiennej losowej, funkcji rozkładu prawdopodobieństwa. Estymacja parametrów populacji. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności. Korelacja i regresja. Analiza trendu. Testy zgodności. Regresja wieloraka. Metody statystyczne w wycenie masowej nieruchomości.

Literatura:

Adamczewski Z., Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 2011

Jóźwiak J., Podgórski J.: „Statystyka od podstaw”, PWE, Warszawa 2000

Wiśniewski J.W., Zieliński Z.: „Elementy ekonometrii”, wyd. V, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004

Koronacki J., Mielniczuk J.: „Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych”, wyd. III, WNT, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu matematyki i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów, ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów, ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów, ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych

osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych

dyscyplin naukowych, zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim

lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji

międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów;

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji

i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować

i wyczerpująco uzasadniać opinie, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo, rozwiązanie zadania problemowego.

Ocena 2: Student nie opanował podstawowych zagadnień z zakresu statystyki i ekonometrii. Ocena 3: Student opanował podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki i ekonometrii. Ocena 4: Student ma podstawy teoretyczne z ekonometrii i statystyki do rozwiązania konkretnego zadania z wyceny nieruchomości. Ocena 5: Student ma podstawy teoretyczne z ekonometrii i statystyki do rozwiązanie konkretnego zadania z wyceny nieruchomości, zna specyfikę modelu ekonometrycznego zasady i etapy jego budowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.