Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt rozpłodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZZRO9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt rozpłodowych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą problematyką zależności pomiędzy żywieniem a rozrodem zwierząt. Omawiane są wpływu niedoborów lub nadmiarów składników pokarmowych na czynności rozrodcze, takie jak osiąganie dojrzałości płciowej, produkcja plemników, owulacja, przeżywalność embrionów i płodów. Student zapoznaje się z żywieniem poszczególnych gatunków zwierząt, w okresie przygotowywania do rozrodu i rozrodu.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1.Wpływ nadmiaru i niedoboru składników pokarmowych na rozród zwierząt gospodarskich. Cz. 1. Białko, energia, składniki mineralne, witaminy 2 godz.

2.Wpływ nadmiaru i niedoboru składników pokarmowych na rozród zwierząt gospodarskich. Cz. 2. Dojrzałość płciowa, produkcja plemników, owulacja, przeżywalność embrionów i płodów 2 godz.

3.Żywienie krów w okresie okołoporodowym 2 godz.

4.Wpływ żywienia na rozród krów mlecznych 2 godz.

5.Wpływ żywienia na zdolności rozrodcze jałówek i buhajków 1 godz.

6.Wpływ żywienia na rozród koni, owiec, psów i kotów 2 godz.

7.Wpływ żywienia na rozród świń 3 godz.

8.Zaliczenie przedmiotu 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1.Układanie dawek pokarmowych dla krów w okresie okołoporodowym (okres zasuszenia, okres przejściowy, okres szczytu laktacji) 4 godz.

2.Układanie dawek pokarmowych dla jałówek hodowlanych i buhajów hodowlanych 2 godz.

3.Układanie dawek pokarmowych i optymalizacja składu mieszanek dla loch w poszczególnych okresach rozrodu 4 godz.

4.Układanie dawek pokarmowych dla klaczy źrebnych i karmiących 2 godz.

5.Układanie dawek pokarmowych dla owiec w stanówce 1 godz.

6.Układanie dawek pokarmowych dla psów i kotów w sezonie reprodukcyjnym 1 godz.

7.Zaliczenie przedmiotu 1 godz.

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001 lub 2004, PWN, Warszawa.

Normy żywienia zwierząt (wydania: IFiŻZ PAN oraz IZ - dla poszczególnych gatunków zwierząt).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna wartość odżywczą komponentów oraz pasz stosowanych w żywieniu zwierząt rozpłodowych.

Ma szczegółową wiedzę dotyczącą wymagań pokarmowych zwierząt przeznaczonych do rozrodu.

Zna konsekwencje nieprawidłowego żywienia (nadmiaru, niedoboru składników pokarmowych) wpływające na rozród zwierząt.

Umiejętności:

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt rozpłodowych.

Bilansuje dawki pokarmowe i komponuje mieszanki paszowe dla zwierząt rozpłodowych.

Kompetencje społeczne:

Dba o dobrostan zwierząt uwzględniając ich wymagania.

Działa samodzielnie, rozumie konieczność systematycznej pracy w przygotowaniu projektu.

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.