Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZZAL9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Prewencja 4 sem.przedmioty do wyboru i elektywy
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z żywieniem wybranych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, gryzonie), amatorskich (gady, ryby akwariowe, ptaki ozdobne) oraz zwierząt laboratoryjnych. Ponadto zostanie poruszona specyfika trawienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt. Omówione zostaną również skutki nieprawidłowego żywienia oraz choroby metaboliczne występujące u wybranych zwierząt amatorskich.

Pełny opis:

Treści programowe

1 Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

2 Charakterystyk karm oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

3 Zasady żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (ryb akwariowych, gadów, gryzoni domowych i królików, ptaków ozdobnych oraz zwierząt mięsożernych) technika karmienia, produkcja karmy żywej i przemysłowej

4 Choroby powodowane nieprawidłowym żywieniem wybranych zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (Lecznica dla małych zwierząt)

5 Praktyczne żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (Ogród Zoologiczny w Krakowie, Zwierzętarnia UJ, sklep terrarystyczny)

6 Pasze przemysłowe i preparaty żywieniowe dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. Systemy dystrybucji

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Blackwell Publishing; Raw and Natural Nutrition for dogs. Olson L., 2010, North Atlantics Books; Canine and Feline Nutrition. Case, Davistotle, Hayek, 2011, Mosby Elsevier; Herbs for pets. Tiford, Wulff, 2009, Bow The Press; Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Charakteryzuje wymagania pokarmowe zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w poszczególnych stanach fizjologicznych

Zna konsekwencje nieprawidłowego żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych oraz zasady stosowania diet specjalistycznych

Posiada wiedzę dotyczącą technik karmienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Umiejętności

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w różnych stanach fizjologicznych

Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową produktów żywieniowych dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi przygotować ankietę i dokonać analizy żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń- ocena z projektu

Zaliczenie wykładów- test

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.