Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZZAIL.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką żywienia różnych gatunków zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące procesów trawienia i przemiany składników pokarmowych u zwierząt. Studenci zapoznają się także ze szczegółowym żywieniem różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, gryzonie), amatorskich (gady, ryby akwariowe, ptaki ozdobne) oraz zwierząt laboratoryjnych, jak również zwierząt w ogrodach zoologicznych. Ponadto zostanie poruszona specyfika żywienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt, jak również omówione zostaną skutki nieprawidłowego żywienia oraz choroby metaboliczne występujące u tej grupie zwierząt.

Pełny opis:

Treści programowe

1 Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

2 Charakterystyk karm oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

3 Zasady żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (ryb akwariowych, gadów, gryzoni domowych i królików, ptaków ozdobnych oraz zwierząt mięsożernych) technika karmienia, produkcja karmy żywej i przemysłowej

4 Choroby powodowane nieprawidłowym żywieniem wybranych zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (Lecznica dla małych zwierząt)

5 Praktyczne żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (Ogród Zoologiczny w Krakowie, Zwierzętarnia UJ, sklep terrarystyczny)

6 Pasze przemysłowe i preparaty żywieniowe dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. Systemy dystrybucji

Literatura:

Literatura

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Blackwell Publishing; Raw and Natural Nutrition for dogs. Olson L., 2010, North Atlantics Books; Canine and Feline Nutrition. Case, Davistotle, Hayek, 2011, Mosby Elsevier; Herbs for pets. Tiford, Wulff, 2009, Bow The Press; Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

2. Charakteryzuje wymagania pokarmowe zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w poszczególnych stanach fizjologicznych

3. Zna konsekwencje nieprawidłowego żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych oraz zasady stosowania diet specjalistycznych

4. Posiada wiedzę dotyczącą technik karmienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Umiejętności

1. Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w różnych stanach fizjologicznych

2. Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

3. Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową produktów żywieniowych dla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

4. Potrafi przygotować ankietę i dokonać analizy żywienia zwierząt amatorskich i laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

1. Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

2. Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

3. Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy- test jednokrotnego wyboru

Zaliczenie projektu grupowe- rozwiązanie zadania problemowego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.