Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYZWP.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Jednostka: Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z oceną wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu zwierząt, metodami technologicznymi przygotowania pasz, zasadami żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich, układania dawek pokarmowych oraz metodami oceny wpływu żywienia na zdrowotność zwierząt i jakość produktów odzwierzęcych.

Pełny opis:

1. Omówienie wpływu żywienia na wzrost, rozwój i produkcyjność zwierząt.

2. Metody chemiczne stosowane w rutynowej analityce pasz. Rola i przebieg trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym u zwierząt.

3. Systemy wartościowania energetycznego i białkowego pasz.

4. Podział oraz technologie produkcji, konserwacji i przyrządzania pasz przed skarmianiem. Ocena jakościowa pasz.

5. Zasady żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

6. Stosowanie dodatków paszowych. Schorzenia zwierząt na tle żywieniowym. Programy żywienia.

7. Pobieranie próbek pasz do analizy chemicznej. Oznaczanie zawartości składników pokarmowych w paszach oraz określanie ich wartości energetycznej i białkowej. Ocena organoleptyczna i chemiczna pasz.

8. Układanie dawek pokarmowych oraz bilansowanie mieszanek treściwych dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

9. Planowanie pastwiska oraz produkcji pasz objętościowych w gospodarstwie.

10. Rodzaje i metody produkcji pasz treściwych. Technologie produkcji pasz przemysłowych.

11. Systemy żywienia zwierząt.

12. Ocena prawidłowości żywienia zwierząt na podstawie ich stanu zdrowotnego, kondycji i produkcyjności - ćwiczenia terenowe.

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1,2 i 3 pod red. D. Jamroz i wsp. PWN 2004

2. Pasze. Pod red. J. Chachułowej i wsp. SGGW, Warszawa 1996

3. Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Kamiński i wsp., AR Kraków 1995

4. Normy żywienia zwierząt ( bydło, owce, trzoda chlewna, drób )

5. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. P. Hanczakowski i wsp., IZ, Kraków 2001

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu wartości pokarmowej pasz oraz z zakresu trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych u zwierząt.

2. Ma podstawową wiedzę na temat technologii produkcji, przygotowania, uszlachetniania oraz metod konserwacji pasz dla zwierząt gospodarskich.

3. Posiada wiedzę z zakresu żywienia (systemy żywienia, planowanie, organizacja programów żywieniowych) poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

4. Potrafi ocenić jakość paszy oraz jej wartość pokarmową w oparciu o interpretację wyników analiz chemicznych oraz badania żywieniowe na zwierzętach.

5. Potrafi korzystać z norm żywieniowych, określać zapotrzebowanie i bilansować dawki pokarmowe (w tym mieszanki paszowe) dla zwierząt gospodarskich.

6. Posiada umiejętność planowania produkcji pasz w gospodarstwie oraz opracowania prostych programów żywieniowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.