Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZYWZW.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Żywienie zwierząt obejmuje zasady żywienia różnych gatunków zwierząt. Ich potrzeby pokarmowe i bytowe w poszczególnych cyklach produkcyjnych. Bilansowanie i normowanie pasz systemem INRA oraz innymi systemami stosowanymi w żywieniu przeżuwaczy. Wykorzystanie TMR i PMR w żywieniu bydła oraz NPN w żywieniu przeżuwaczy. Systemy chowu zwierząt. Zaburzenia metaboliczne występujące u zwierząt na tle żywieniowym.

Pełny opis:

Wykłady:15 tyg. x 2h = 30h

1. Potrzeby pokarmowe zwierząt w zależności od kierunku użytkowania. Zasady normowania pasz dla poszczególnych gatunków zwierząt.

2. Zasady żywienia bydła, system tradycyjny i INRA.

3. Żywienie krów mlecznych w poszczególnych cyklach produkcyjnych.

4. Żywienie młodzieży remontowej i opasów.

5. Wykorzystanie TMR i PMR w żywieniu bydła.

6. Zasady żywienia matek i tryków, zasady tuczu jagniąt.

7. Żywienie owiec w systemie INRA. Wykorzystanie NPN w żywieniu przeżuwaczy.

8. Żywienie trzody chlewnej – system tradycyjny.

9. Żywienie trzody chlewnej mieszankami pełnodawkowymi.

10. Żywienie kur, indyków.

11. Żywienie kaczek i gęsi.

12. Żywienie koni.

13. Żywienie karpi.

14. Żywienie pstrągów.

15. Zaburzenia metaboliczne na tle żywieniowym.

Ćwiczenia: 15 ćwiczeń x 3h = 45h

1. Układanie dawek pokarmowych dla bydła – wprowadzenie do normowania.

2. Układanie dawek pokarmowych dla krów z zastosowaniem systemu INRA 1988.

3. Układanie dawek pokarmowych dla bydła opasowego (INRA).

4. Układanie dawek typu TMR i PMR.

5. Oznaczanie struktury TMR (sita) i suchej masy (mikrofala, NIRS ). Kolokwium I.

6. Układanie dawek pokarmowych dla owiec.

7-8. Praktyczne żywienie bydła wg systemu INRA. Ocena kondycji krów wg skali

BCS – Ćwiczenia terenowe.

9. Układanie dawek pokarmowych dla trzody chlewnej z wykorzystaniem pasz gospodarskich.

10. Zasady sporządzania mieszanek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej.

Kolokwium II.

11. Zasady sporządzania mieszanek pełnoporcjowych dla kur niosek.

12. Zasady sporządzania mieszanek dla drobiu rzeźnego (brojlery, indyki).

13. Układanie dawek pokarmowych dla koni w okresie żywienia zimowego i letniego.

14. Zasady sporządzania preliminarza pasz w gospodarstwie. Kolokwium III.

15. Podsumowanie ćwiczeń oraz zaliczenie.

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. I, II i III – praca zbiorowa pod red. D. Jamroz, PWN, Warszawa 2001

2. Żywienie przeżuwaczy. R. Jarrige, Omnitech Press, Warszawa 1993

3. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Z. Ruszczyc, PWRiL, Warszawa 1980

4. Przewodnik do ćwiczeń z zakresu żywienia zwierząt. J.Kamiński i wsp. Wyd. AR Kraków, 1995.

5. Normy żywienia zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt.

Efekty uczenia się:

Wykazuje podstawową wiedzę z zakresu wymagań pokarmowych zwierząt gospodarskich w różnych stanach fizjologicznych. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wartości pokarmowej i odżywczej pasz, dostosowaną do wymagań pokarmowych poszczególnych gatunków zwierząt.

Ma podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń metabolicznych i chorób u zwierząt na tle żywieniowym. Posiada wiedzę dotyczącą technik i systemów żywienia poszczególnych gatunków zwierząt

Posiada umiejętność doboru pasz do dawek pokarmowych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Potrafi korzystać z norm żywieniowych celem określenia zapotrzebowania bytowego i produkcyjnego na składniki pokarmowe zwierząt gospodarskich

Posiada umiejętność układania dawek pokarmowych i mieszanek paszowych dla zwierząt.

Posiada umiejętność posługiwania się techniką komputerową przy układaniu dawek pokarmowych i mieszanek pełnodawkowych. Posiada umiejętność oceny i weryfikacji dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich zgodnie z ich zapotrzebowaniem

Wykazuje pełną wrażliwość na potrzeby pokarmowe zwierząt oraz potrafi zdiagnozować zagrożenia dla zwierząt ze strony stosowanych pasz w dawkach pokarmowych oraz przestrzega zasad żywienia zwierząt wynikające z prawa paszowego obowiązującego w kraju i Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, prawidłowe ułożenie dawki/mieszanki treściwej oraz pozytywna ocena z egzaminu.

Egzamin w formie pisemnej, pytań otwartych lub testowych wymaga uzyskania minimum 55% punktów. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 55%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: Paweł Górka, Jarosław Kański, Jan Pyś, Patrycja Rajtar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.