Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy żywienia zwierząt - ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.SZZCT.SM.HZOZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy żywienia zwierząt - ćwiczenia terenowe
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie prowadzonych zajęć terenowych studenci uzupełniają i rozszerzają wiedzę zdobytą podczas ćwiczeń i wykładów. Wizyty w specjalistycznych gospodarstwach, spotkania i seminaria pozwalają uczestnikom kursu zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i organizacją pracy stosowanymi w chowie i hodowli zwierząt. Poruszane zagadnienia obejmują praktyczne żywienie różnych gatunków zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem wyboru właściwego systemu żywienia dostosowanego do modelu intensywności produkcji, wielkości gospodarstwa, dostępności bazy paszowej i uwarunkowań ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Wizyty terenowe obiektów, gospodarstw oraz poletek gdzie wykonywane są zabiegi pozyskiwania, przetwarzania lub konserwacji pasz dla zwierząt.

2. Wizyty, spotkania i seminaria poświęcone metodom planowania i przygotowywania programów żywieniowych dla różnych gatunków zwierząt.

3. Ocena prawidłowości żywienia zwierząt w przodujących gospodarstwach rolnych kraju.

4. Praca w zespole w celu przygotowania dokumentacji z wizyt lub spotkań oraz raportu podsumowującego mocne i słabe strony wizytowanego podmiotu.

Literatura:

Źródła informacji: spotkania, seminaria, prasa branżowa, wizyty w gospodarstwach, ulotki, materiały reklamowe, internet i inne.

Efekty uczenia się:

1. Posiada umiejętność organizacji produkcji pasz w gospodarstwie, w tym ich konserwacji i oceny.

2. Posiada umiejętność planowania oraz organizacji programów żywieniowych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

3. Potrafi wykorzystać różne źródła informacji do oceny prawidłowości żywienia zwierząt w gospodarstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie przez studenta prezentacji multimedialnej z odbytych wyjazdów terenowych. Forma i treść prezentacji są oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.