Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Substancje antyodżywcze i szkodliwe w paszach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.SASWP.SM.HZOZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Substancje antyodżywcze i szkodliwe w paszach
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie substancji antyodżywczych i szkodliwych występujących w paszach, m.in. w ziarnie żyta, nasionach rzepaku i produktach ich przerobu, nasionach roślin strączkowych, okopowych, kiszonkach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Omówione będą aspekty ich szkodliwego oddziaływania na organizm zwierząt przeżuwających i nieprzeżuwających. Poruszone będą również zagadnienia dotyczące metod fizycznych, chemicznych oraz innych zabiegów obniżających zawartość substancji antyodżywczych i szkodliwych w paszach.

Pełny opis:

1. Występowanie substancji antyodżywczych i szkodliwych w paszach i ich wpływ na organizm zwierząt

2. Sposoby unieczynniania substancji antyodżywczych i toksycznych

3. Czynniki wpływające na występowanie substancji szkodliwych

4. Metody oznaczania wybranych substancji antyodżywczych.

Literatura:

Składniki pokarmowe i antyżywieniowe występujące w roślinach. 2001. Hańczakowski i wsp., Toxic substances In Corp plant. 1991. Telix J.P. i wsp., Toksykologia żywności. 1980. Nikorow M., Badania jakości produktów spożywczych. 1993. Krełowska-Kułas M., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T.3, Paszoznawstwo. 2001. Praca zbiorowa, PWN.

Efekty uczenia się:

1. Wymienia substancje antyodżywcze i toksyczne występujące w paszach

2. Charakteryzuje wpływ substancji antyodżywczych i toksycznych na organizm zwierzęcia

3. Zna metody unieczynniania substancji antyodżywczych i toksycznych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy. Test jednokrotnego wyboru bez dostępu do podręczników.

Procentowa skala oceny efektów kształcenia:

- na ocenę 2,0 <55%

- na ocenę 3,0 55-65%

- na ocenę 3,5 66-75%

- na ocenę 4,0 76-85%

- na ocenę 4,5 86-95%

- na ocenę 5,0 >95%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.