Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny jakości pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.MOJP9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny jakości pasz
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pasz stosowanych w żywieniu zwierząt.

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny surowców paszowych oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Rozporządzenia i akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pasz. Rodzaje zagrożeń w produkcji pasz. Ocena organoleptyczna, fizyczna, chemiczna i mikrobiologiczna jakości surowców paszowych i dodatków paszowych, stosowanych w żywieniu zwierząt. Normy dotyczące tolerowanej, szkodliwej i toksycznej zawartości zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i mikrobiologicznych w paszach.

Literatura:

Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz. Monografia. Pasze Przemysłowe, 2008, 4-5.

Korol W. 2008. Higiena produkcji pasz w świetle aktualnych wymagań. Cz.1. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2.

Korol W. 2008. Higiena produkcji pasz w świetle aktualnych wymagań. Cz.2. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 3.

Korol W. 2006. Katalog materiałów paszowych. Przegląd Zbożowo-Młynarski,9.

Efekty uczenia się:

Poznanie obowiązujących w kraju metod oceny jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt.

Poznanie rozporządzeń i aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny surowców paszowych.

W ramach kompetencji społecznych student zna zakres posiadanej wiedzy własnej i rozumie potrzebę jej stałego poszerzania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne uzgodnione ze studentami.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są przewidywane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.