Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka paszowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.GPASZ.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka paszowa
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego4 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw produkcji pasz, wyceny ich wartości pokarmowej i dietetycznej, metod konserwacji oraz procesów technologicznych związanych z uzdatnianiem i przygotowaniem pasz do skarmiania. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu oznaczania składu chemicznego pasz i roli składników pokarmowych w żywieniu ryb, metod i techniki badań strawnościowych, przeprowadzania bilansów węgla, azotu i energii oraz wyceny pasz w nowoczesnych jednostkach pokarmowych

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu studenci zapoznani zostaną z wpływem poszczególnych pasz i składników pokarmowych na efekty produkcyjne różnych gatunków ryb. Zostaną także omówione podstawowe grupy pasz z uwzględnieniem możliwości ich konserwacji i stosowania w praktycznym żywieniu. Omówiona zostanie zależność rodzaju pobieranej karmy od położenia i typu otworu gębowego oraz od możliwości anatomiczno-fizjologicznych ryb. Studenci zapoznają się także z techniką produkcji karmy żywej oraz przemysłowej (płatki, ekstrudery, granulaty), a także ze sposobami przyrządzania pasz do skarmiania i ustalaniem trwałości karmy na rozmywanie w wodzie.W ramach przedmiotu prowadzone będą także zajęcia w terenie (w gospodarstwach hodowli ryb oraz w hurtowniach karmy przemysłowej.

Literatura:

1. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa

2. Barteczko J., 2001. Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u ryb. Rozdz. 7.8. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. Jamroz D. Tom I, Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia. Wyd. Naukowe PWN. 410-414.

3. Guziur J. Chów ryb w małych stawach. 2000, OWH.

4. Steffensa W. Intensywna produkcja ryb. 1986, PWRiL. 1.

5. Sadowski J., Trzebiatowski R., Filipiak J. Chów ryb. Przewodnik do ćwiczeń. 1999, AR Szczecin.

6. Goryczko K. Pstrągi. Chów i hodowla. 1999, IRS, Olsztyn.

7. Micek P. 2015. Żywienie ryb. [W] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz. PWN Warszawa, 450-470.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu wartości pokarmowej pasz dla ryb oraz roli składników pokarmowych.

2. Ma podstawową wiedzę na temat technologii produkcji, przygotowania, uszlachetniania oraz metod konserwacji pasz.

3. Ma podstawową wiedzę na temat substancji antyodżywczych i szkodliwych w paszach.

4. Potrafi zaproponować i uzasadnić wybór niezbędnych technik analitycznych

5. Potrafi ocenić jakość paszy oraz jej wartość pokarmową w oparciu o interpretację analizy chemicznej oraz wykonywane badania żywieniowe na zwierzętach.

6. Potrafi zaplanować bazę paszową dla ryb.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna - pisemne odpowiedzi na zadane pytania; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna – rozpoznawanie pasz.Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 70%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.