Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.BZZW9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biotechnologicznymi metodami produkcji pasz i dodatków paszowych (enzymów paszowych, probiotyków, prebiotyków, kwasów organicznych, aminokwasów itp.) oraz możliwością ich wykorzystania w żywieniu poszczególnych zwierząt gospodarskich. Omawiane są ponadto metody uzyskiwania genetycznie modyfikowanych organizmów oraz kierunki modyfikacji genetycznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Biotechnologia w żywieniu zwierząt - definicja biotechnologii i obszary wykorzystania. Dodatki paszowe – definicje, prawo paszowe, podział dodatków. Dlaczego stosuje się dodatki paszowe w żywieniu zwierząt ?

2. Biotechnologiczne dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (przeżuwaczy, trzody chlewnej, drobiu, koni, owiec, zwierząt towarzyszących, zwierząt laboratoryjnych

3. Procesy biotechnologiczne w produkcji dodatków paszowych i konserwacji pasz

4. Pasze z GMO. Konsekwencje ich stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich

5. Zapoznanie z dodatkami biotechnologicznymi, uzasadnienie ich stosowania

6. Ocena wpływu stosowania biotechnologicznych dodatków paszowych na zwierzęta poprzez wyliczenie strawności składników pokarmowych oraz badanie ekspresji genów

7. Ocena zastosowania dodatków konserwujących w konserwacji pasz

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Charakteryzuje procesy biotechnologiczne stosowane w produkcji pasz i dodatków paszowych.

- Wymienia i opisuje dodatki biotechnologiczne stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich. Zna pasze genetycznie modyfikowane i ich znaczenie w żywieniu zwierząt

Umiejętności:

-Dobiera odpowiednie dodatki paszowe dla wybranych gatunków zwierząt

-Ocenia wpływ stosowania biotechnologicznych dodatków paszowych na zwierzęta poprzez wyliczenie strawności składników pokarmowych oraz wyliczenie relatywnej ekspresji genów

- Ocenia wpływ zastosowania dodatków biotechnologicznych na konserwację pasz

Kompetencje społeczne:

- Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy

- Posługuje się materiałami źródłowymi , krajowymi i zagranicznymi

- Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, chętnie podejmuje dyskusję

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, gdy student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów kształcenia w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, gdy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów kształcenia w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

3. Ocena ponad dostateczna (3,5), dobra (4,0), ponad dobra (4,5) i bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.