Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia ekologiczne w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.9ZAGR.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia ekologiczne w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 4 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 5 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu; - zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych (w ekosystemach rolniczych) na jakość i wartość pokarmową pasz, zdrowie zwierząt, produkcję i jakość produktów zwierzęcych; - produkcji zwierzęcej na zanieczyszczenie środowiska.

Pełny opis:

Rodzaje skażeń i źródła ich powstawania. Siarka, fluor, metale ciężkie, dioksyny, bifenyle polichlorowane, fenole, azotany, azotyny, nitrozoaminy - występowanie w paszach i wpływ na organizm zwierzęcy. Sposoby ograniczania pobierania przez zwierzęta substancji szkodliwych i toksycznych. Czynniki decydujące o produkcji i wydalaniu metanu i fosforu przez zwierzęta gospodarskie oraz produkcji i emisji amoniaku na fermach zwierzęcych. Żywieniowe sposoby ograniczania produkcji i wydalania metanu i fosforu przez zwierzęta gospodarskie. Odchody zwierzęce - skażenie środowiska oraz metody utylizacji. Skażenia mikrobiologiczne oraz ich wpływ na organizm zwierzęcy i jakość produktów. Normy dotyczące tolerowanych i szkodliwych zawartości zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w paszach, dawkach pokarmowych i produktach zwierzęcych. Rolnictwo ekologiczne - moda czy konieczność ?

Literatura:

Harborne J.B. 1997. Ekologia biochemiczna. PWN Warszawa.

Kabata-Pendias A. Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa.

Kabata-Pendias a., Pendias H. Trace Elements in Soils and Plants. 2nd Edition. CRC Press.

Zakrzewski S.M. 2000. Podstawy toksykologii środowiska. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student definiuje rodzaje skażeń szkodliwych i toksycznych dla zwierząt gospodarskich i domowych. Potrafi szczegółowo scharakteryzować skażenia chemiczne i biologiczne zagrażające ekosystemom rolniczym. Zna metody i sposoby ograniczania pobierania przez zwierzęta związków szkodliwych i toksycznych.

W ramach kompetencji społecznych zna zakres posiadanej wiedzy, rozumie konieczność stałego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne według propozycji studentów.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.