Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.933XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy: Hodowla ekologiczna 4 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 4 sem.elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 4 sem.elektyw
Prewencja 4 sem.przedmioty do wyboru i elektywy
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach rolniczych o charakterze agroturystycznym. Surowce paszowe i pasze dla małych przeżuwaczy - kozy (w tym rasy miniaturowe); dla zwierząt monogastrycznych - konie rekreacyjne, kuce, pony, osły, świnie miniaturowe, króliki, ptaki ozdobne oraz dla zwierząt egzotycznych bardzo dobrze adaptujących się do europejskich warunków klimatycznych - strusie, kangury. Zasady normowania składników pokarmowych oraz komponowania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych, z wykorzystaniem pasz własnych, dla wymienionych zwierząt. Niekonwencjonalne dodatki paszowe oraz rośliny alternatywne w żywieniu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych. Niekonwencjonalne sposoby konserwacji pasz w gospodarstwach agroturystycznych.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Gospodarstwa agroturystyczne - definicja i zasady organizacji.

Charakterystyka gatunków i ras zwierząt preferowanych do utrzymywania

w gospodarstwach agroturystycznych. 1 godz.

2. Wartość pokarmowa i odżywcza surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu małych przeżuwaczy. 1 godz.

3. Charakterystyka gospodarskich surowców paszowych i pasz wykorzystywanych w żywieniu koni rekreacyjnych, kuców, pony i osłów. 1 godz.

4. Charakterystyka surowców paszowych i pasz wykorzystywanych w żywieniu świń miniaturowych, królików i ptaków ozdobnych. 1 godz.

5. Charakterystyka krajowych surowców paszowych i pasz wykorzystywanych

w żywieniu strusi i kangurów. 1 godz.

6. Niekonwencjonalne dodatki paszowe oraz rośliny alternatywne w żywieniu

zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. 1 godz.

7. Sposoby przygotowania i uszlachetniania pasz przed skarmianiem.

Niekonwencjonalne sposoby konserwacji pasz . 1 godz.

8. Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenia pasz oraz metody ich neutralizacji. 1 godz.

9. Normy żywieniowe oraz komponowanie dawek pokarmowych dla małych

przeżuwaczy. 1 godz.

10. Normy żywieniowe oraz komponowanie dawek pokarmowych dla koni

rekreacyjnych, kuców, pony. 1 godz.

11. Normy żywieniowe oraz komponowanie dawek pokarmowych i mieszanek

treściwych dla świń miniaturowych. 1 godz.

12. Normy żywieniowe oraz komponowanie dawek pokarmowych i mieszanek

treściwych dla królików. 1 godz.

13. Normy żywieniowe oraz komponowanie dawek pokarmowych i mieszanek

treściwych dla strusi i kangurów. 1 godz.

14. Żywienie zwierząt , a jakość produktów zwierzęcych. 1 godz.

15. Produkcja zwierzęca i jej wpływ na ekosystemy rolnicze.

Żywieniowe metody ograniczania wydalania przez zwierzęta substancji

szkodliwych dla środowiska. 1 godz.

Literatura:

Świetlikowska U. 1998. Agroturystyka. Wyd. SGGW Warszawa.

Jamroz D., Potkański A. (red.) Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. 2005. PWN Warszawa.

Czasopisma popularno-naukowe: "Farmer", "Top Agrar Polska", "Łowiec Polski", "Koń Polski".

Efekty uczenia się:

Student zna zasady żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach rolniczych o charakterze agroturystycznym oraz sposoby produkcji pasz w tych gospodarstwach. Wymienia i rozpoznaje zwierzęta preferowane do do chowu w gospodarstwach agroturystycznych.

W ramach kompetencji społecznych jest aktywny w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania posiadanej wiedzy własnej. Posiada świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia ustne lub pisemne według propozycji studentów.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.