Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ginekologii i położnictwa zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZWR.GI9.SM.HZOUY.J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ginekologii i położnictwa zwierząt
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami ginekologii, zasadami oraz technikami pomocy porodowej stosowanej u zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących podczas asysty przy porodzie prawidłowym oraz przebiegającym z komplikacjami. Po ukończeniu kursu studenci nabędą niezbędne umiejętności do rozpoznawania najczęściej spotykanych przyczyn zaburzeń rozrodu wybranych gatunków jak również asysty przy porodzie fizjologicznym oraz utrudnionym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami ginekologii, zasadami oraz technikami pomocy porodowej stosowanej u zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących podczas asysty przy porodzie prawidłowym oraz przebiegającym z komplikacjami. Zakres zagadnień ma obejmować zagadnienia z zakresu najczęściej występujących zaburzeń dotyczących funkcji i budowy układu rozrodczego żeńskiego, antykoncepcji, fizjologii porodu z położniczego punktu widzenia, asysty przy porodzie prawidłowym rozpoznawania przyczyn dystokii jak również wyboru optymalnych metod i technik pomocy porodowej w jej przypadku. W trakcie ćwiczeń studenci będą korzystali z bogatego autorskiego archiwum zdjęć prowadzącego przedmiot, filmów dydaktycznych oraz będą praktycznie trenowali zastosowanie różnych technik pomocy porodowej przy zastosowaniu narzędzi położniczych dla różnych gatunków zwierząt. Po ukończeniu kursu studenci nabędą niezbędne umiejętności do rozpoznawania najczęściej spotykanych przyczyn zaburzeń rozrodu wybranych gatunków jak również asysty przy porodzie fizjologicznym oraz utrudnionym.

Literatura:

Ginekologia weterynaryjna. Pribyl E.

Położnictwo weterynaryjne. Bayer W., Shaetz F.

Pomoc porodowa u kotów. Max A.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu ginekologii i położnictwa.. Wybiera podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, definiuje zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej. Zna pojęcia związane z dojrzałością i zachowaniem płciowym samicy. . Posiada wiedzę dotyczącą reprodukcji zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Zna podstawowe schorzenia wpływające na płodność samic. Zna podstawy z zakresu fizjologii i patologii przebiegu ciąży oraz porodu. Potrafi podjąć decyzje o konieczności podjęcia leczenia. Rozumie konieczność współpracy ze służbami weterynaryjnymi. Porozumiewa się językiem fachowym.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakonczenie kursu student pisze pracę na temat zadany prze prowadzącego, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas uczestnictwa w kursie. Praca jest referowana i dyskutowana na forum uczestników kursu. Praca oceniana jest w skali od 2 (brak zaliczenia) do 5 (bardzo dobry).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami ginekologii, zasadami oraz technikami pomocy porodowej stosowanej u zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących podczas asysty przy porodzie prawidłowym oraz przebiegającym z komplikacjami. Po ukończeniu kursu studenci nabędą niezbędne umiejętności do rozpoznawania najczęściej spotykanych przyczyn zaburzeń rozrodu wybranych gatunków jak również asysty przy porodzie fizjologicznym oraz utrudnionym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami ginekologii, zasadami oraz technikami pomocy porodowej stosowanej u zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących podczas asysty przy porodzie prawidłowym oraz przebiegającym z komplikacjami. Zakres zagadnień ma obejmować zagadnienia z zakresu najczęściej występujących zaburzeń dotyczących funkcji i budowy układu rozrodczego żeńskiego, antykoncepcji, fizjologii porodu z położniczego punktu widzenia, asysty przy porodzie prawidłowym rozpoznawania przyczyn dystokii jak również wyboru optymalnych metod i technik pomocy porodowej w jej przypadku. W trakcie ćwiczeń studenci będą korzystali z bogatego autorskiego archiwum zdjęć prowadzącego przedmiot, filmów dydaktycznych oraz będą praktycznie trenowali zastosowanie różnych technik pomocy porodowej przy zastosowaniu narzędzi położniczych dla różnych gatunków zwierząt. Po ukończeniu kursu studenci nabędą niezbędne umiejętności do rozpoznawania najczęściej spotykanych przyczyn zaburzeń rozrodu wybranych gatunków jak również asysty przy porodzie fizjologicznym oraz utrudnionym.

Literatura:

Ginekologia weterynaryjna. Pribyl E.

Położnictwo weterynaryjne. Bayer W., Shaetz F.

Pomoc porodowa u kotów. Max A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Zdzisław Boryczko, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Anna Migdał, Marek Tischner, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.