Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.PARAZ.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Prewencja 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie istoty choroby pasożytniczej i najważniejszych aspektów jej występowania w różnych warunkach chowu zwierząt. Opanowanie podstawowych metod diagnostyki i opracowanie programów zwalczania pasożytów. Biologiczne aspekty krążenia pasożytów w środowisku hodowlanym. Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z istotą chorób pasożytniczych. Omówienie poszczególnych grup pasożytów u zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem epizootiologii i inwazjologii. Znaczenie sanitarne, zoohigieniczne i ekonomiczne parazytoz. Podstawowe metody rozpoznawania i zwalczania poszczególnych grup pasożytów.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Pasożytnictwo jako zjawisko biologiczne. Terminologia parazytologiczna. Podstawowe zagadnienia z biologii pasożytów. 1 godz.

2. Miejsce pasożytów i ich żywicieli w systemie świata zwierzęcego.1 godz.

3. Morfologiczne i anatomiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia. 3 godz.

4. Istota choroby pasożytniczej w aspekcie fizjologii układu pasożyt-żywiciel. 1 godz.

5. Czynniki immunologiczne w układzie pasożyt-żywiciel. 1 godz.

6. Biologiczne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel. 3 godz.

7. Podstawy diagnostyki parazytologicznej. 3 godz.

8. Zasady zwalczania pasożytów (profilaktyka i leczenie). 2 godz.

Literatura:

1. Niewiadomska K. i in. Zarys parazytologii ogólnej. PWN, Warszawa, 2001.

2. Tarczyński S. Zarys parazytologii systematycznej. PWN, Warszawa, 1970.

3. Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971.

Efekty uczenia się:

Opisywanie podstawowych zasad zależności w układzie pasożyt-żywiciel, w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu adaptacji zwierząt do pasożytowania.

Tłumaczenie wpływu różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt. Posiadanie podstawowej wiedzy, dotyczącej poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt gospodarskich oraz ich cykli rozwojowych. Dobieranie podstawowej wiedzy do możliwości ograniczania rozmiarów inwazji. Opracowywanie schematów krążenia pasożytów, zarówno form rozwojowych, jak i dorosłych pasożytów w środowisku hodowlanym zwierząt gospodarskich. Dobieranie podstawowych metod diagnostycznych, zależnie od rodzaju inwazji u zwierząt. Szacowanie rozmiarów inwazji u zwierząt. Dbanie o stan zdrowotny zwierząt udomowionych. Opracowywanie programów zwalczania pasożytów u zwierząt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.