Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.PARAO.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia ogólna
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka związków ekologicznych między zwierzętami, z uwzględnieniem różnego rodzaju pasożytnictwa. Poznanie historii powstawania pasożytnictwa, w aspekcie kształtowania się układu pasożyt-żywiciel. Praktyczne aspekty układu pasożyt-żywiciel i systematyczny przegląd organizmów pasożytniczych z poszczególnych grup świata zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji niektórych procesów życiowych pasożytów, w aspekcie ich inwazjologii i patogenności.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 h)

1. Charakterystyka związków między zwierzętami, kształtowanie się układu pasożyt-żywiciel. 2 godz.

2. Morfologiczne i anatomiczne adaptacje do pasożytniczego trybu życia. 4 godz.

3. Adaptacje fizjologiczne i immunologiczne w układzie pasożyt-żywiciel. 2 godz.

4. Biologiczne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel. 5 godz.

5. Ekonomiczne konsekwencje parazytoz. 1 godz.

6. Podstawy diagnostyki parazytologicznej. 1 godz.

ĆWICZENIA (30 h)

Morfologia, anatomia i biologia - szczegółowe cykle rozwojowe pasożytów zwierząt i ludzi z poszczególnych grup systematycznych. Prezentacje preparatów, wykonanie rysunków prezentowanych pasożytów i schematów cykli rozwojowych przedstawicieli omawianej grupy:

- Protozoa (Ichthyobodo sp., Hexamita sp., Trypanosoma sp., Trichomonas sp., Lamblia sp., Leishmania sp., Entamoeba sp., Eimeria sp., Plasmodium sp., Babesia sp., Toxoplasma sp., Balantidium sp., Chilodonella sp., Ichthyophthirius sp., Myxobolus sp., Myxosoma sp., Nosema sp., Glugea sp.) 5 godz.

- Monogenoidea (Diplozoon sp., Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp.) i Digenea (Fasciola sp., Dicrocoelium sp., Schistosoma sp., Opisthorchis sp., Sanguinicola sp., Azygia sp., Diplostomum sp.) 5 godz.

- Cestoda (Caryophyllaceus sp., Ligula sp., Diphyllobothrium sp., Taenia sp., Dipylidium sp., Hymenolepis sp., Moniezia sp., Multiceps sp., Echinococcus sp.) 4 godz.

- Nematoda: o złożonym cyklu rozwojowym (Metastrongylus sp., Muellerius sp., Dioctophyma sp., Anisakis sp., Philometra sp., Gnathostoma sp.) oraz prostym cyklu rozwojowym, migrujące (Strongyloides sp., Ascaris sp., Toxocara sp., Trichinella sp., Ancylostoma sp., Strongylinae) i niemigrujące (Enterobius sp., Trichocephalus sp., Trichostrongylidae, Trichoneminae) 5 godz.

- Acanthocephala (Macracanthorhynchus sp., Echinorhynchus sp., Pomphorhynchus sp.) 1 godz.

- Annelida (Piscicola sp., Haemopis sp., Hirudo sp.), Bivalvia (glochidium) oraz Crustacea (Ergasilus sp., Lernea sp., Sphyrion sp., Argulus sp., Sacculina sp.) 2 godz.

- Acarina (Ixodes sp., Sarcoptes sp., Psoroptes sp., Argas sp., Demodex sp., Varroa sp.) 2 godz.

- Insecta pasożytnicze o przeobrażeniu zupełnym (Gasterophilus sp., Hypoderma sp., Oestrus sp., Mallophagus sp., Aphaniptera) i niezupełnym (Anoplura, Mallophaga, Cimex sp.). Zaliczenie. 6 godz.

Literatura:

Niewiadomska i in. Zarys parazytologii ogólnej. PWN, Warszawa, 2001.

Tarczyński S. Zarys parazytologii systematycznej. PWN, Warszawa, 1970.

Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Efekty uczenia się:

Opisuje podstawowe zasady zależności w układzie pasożyt-żywiciel, w aspekcie budowy i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji zwierząt do pasożytowania

Tłumaczy wpływ różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych rodzajów pasożytów występujących u zwierząt oraz ich cykli rozwojowych i możliwości ograniczania rozmiarów inwazji.

Opracowywanie schematów krążenia pasożytów ryb i zwierząt gospodarskich, zarówno form rozwojowych, jak i dorosłych pasożytów w środowisku wodnym i hodowlanym. Dobieranie podstawowych metod diagnostycznych, zależnie od rodzaju inwazji u ryb i zwierząt gospodarskich. Szacowanie rodzaju i rozmiarów inwazji pasożytniczych u zwierząt. Dbanie o sytuację inwazjologiczną w różnego typu akwenach i środowisku hodowlanym. Opracowywanie zaleceń profilaktycznych oraz metod ograniczania inwazji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Marta Skalska
Prowadzący grup: Marta Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.