Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Charakterystyka wolnożyjących gatunków świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.WOLN9.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Charakterystyka wolnożyjących gatunków świń
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot jest alternatywą dla odbywającego się na I stopniu przedmiotu "Charakterystyka dzikożyjących gatunków świń".

Uczestnikami mogą być wyłącznie studenci, którzy nie mają ukończonego tego kursu podczas I stopnia studiów.

Pełny opis:

Geneza rodziny świniowatych

Różnorodność form świniowatych, zależności środowiskowe

Rozmieszczenie dziko żyjących gatunków świń

Charakterystyka biotopów zajmowanych przez świnie dziko żyjące

Charakterystyka gatunku dzik ( Sus scrofa)

Omówienie biologii gatunku dzik

Omówienie biologii gatunku Guziec ( Phacochoerus aethiopicus )

Omówienie biologii gatunku Babirusa ( Babyrousa babyrussa )

Omówienie biologii gatunku Pekari ( Tayassu tajacu )

Omówienie biologii gatunku Świnia rzeczna ( Potamochoerus porcus )

Omówienie biologii innych mniej znanych gatunków z rodziny świniowatych

Możliwości praktycznego zastosowania dziko żyjących gatunków świń

Świniodziki perspektywy hodowlane

Regulacje prawne związane z hodowlą i ochroną dziko żyjących gatunków świń

Znaczenie kulturowe świniowatych

Literatura:

1. A. Haber, Dzik, PWRiL 1969

2. Łowiectwo, Fritz Nusslein, 2007

3. Stephan M. Funk et al., The pygmy hog is a unique genus: 19th century taxonomists got it right first time round, Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 45, Issue 2, November 2007, Pages 427-436

4. Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) (ang.). Johns Hopkins University Press, 2005.

5. Kingdon, J. 1997. The Kingdon Field Guide to African Mammals. Academic Press, London and New York.

6. Nowak, R. M. 1991. Walker's Mammals of the World (Fifth Edition). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

7. Schmidt, C. R. 1990. Pigs. In Grzimek's Encyclopedia of Mammals. Edited by S. P. Parker. New York: McGraw-Hill. Volume 5, pp. 20-47.

8. Vercammen, P., A. H. W. Seydack, and W. L. R. Oliver. 1993. The bush pigs (Potamochoerus porcus and P. larvatus). In Pigs, Peccaries and Hippos: Status Survey and Action Plan. Edited by W. L. R. Oliver. Gland, Switzerland: IUCN. pp. 93-101.

Uzupełniająca:

1. M.J. Goulding B.Sc. M.Sc.; G. Smith B.Sc. Ph.D. 1998. "Current Status and Potential Impact of Wild Boar (Sus scrofa) in the English Countryside: A Risk Assessment. Report to Conservation Management Division C, MAFF." (PDF). UK Government, Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA). 12. Taxonomy Browser: Sus Scrofa". National Center for Biotechnology Information (NCBI).

2. V. G. Heptner and A. A. Sludskii: Mammals of the Soviet Union Vol. II, Part 2 Carnivora (Hyaenas and Cats). Leiden, New York, 1989 ISBN 900408876 8

3. Scheggi, Massimo (1999). La Bestia Nera: Caccia al Cinghiale fra Mito, Storia e Attualit?. p. 201. ISBN 8825379048.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje systematykę biologiczną i charakteryzuje wolnożyjące gatunki świń

Charakteryzuje ewolucyjne przystosowanie wszystkich gatunków świniowatych do środowiska

Charakteryzuje funkcjonowanie ekosystemów dla różnych gatunków świniowatych

Posiada wiedzę dotyczącą znaczenia kulturowego świniowatych oraz zna regulacje prawne ich chowu i hodowli

Umiejętności:

Rozpoznaje wolno żyjące gatunki świniowatych i potrafi wskazać optymalne warunki dla ich ochrony w ich naturalnych ekosystemach

Potrafi prowadzić chów świniodzików, świń miniaturowych i wietnamskich

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość relacji dobrostan zwierząt – kształtowanie środowiska naturalnego

Formułuje i objaśnia zasady etycznej odpowiedzialności za chów zwierząt nieudomowionych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie- test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)