Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reprodukcja ptaków użytkowych i ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.REPO9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reprodukcja ptaków użytkowych i ozdobnych
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami specyfiki rozrodu ptaków domowych i ozdobnych utrzymywanych w chowie amatorskim. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione fizjologiczne podstawy sezonowości rozrodu oraz behawior płciowy. Ponadto, metody kriokonserwacji nasienia i sztuczna inseminacja. Studenci powinni uzyskać wiedzę pozwalającą na kierowanie rozrodem drobiu ozdobnego i ptaków egzotycznych, z możliwością jej wdrożenia w ochronę ginących gatunków ptaków.

Pełny opis:

Wykład

1.Przegląd systematyczny ptaków ozdobnych

2.Ozdobne ptaki grzebiące i wodne (warunki chowu, systemy utrzymania, żywienie)

3.Przygotowywanie ptaków użytkowych i ozdobnych do rozrodu

4.Sezonowość rozrodu - rola czynników środowiskowych i socjalnych

5.Magazynowanie nasienia w układzie rozrodczym samic

6.Czynniki wpływające na sukces reprodukcyjny ptaków amatorskich

7.Aktualne problemy w rozrodzie ptaków użytkowych i ozdobnych

8.Biotechnologiczne metody modulowania zdolności rozrodczej

9.Banki nasienia i komórek zarodkowych w ochronie ptaków

Ćwiczenia

1.Morfologia narządów rozrodczych samic i samców

2.Ocena nasienia i sztuczna inseminacja

3.Metody oceny płodności – test penetracji plemników

4.Ćwiczenia terenowe – przygotowanie do rozrodu i dokumentacja wyników

Literatura:

Appleby M. C., Mench J. A., Hughes B. O. 2004. Poultry behaviour and welfare. CAB International.

Gumułka M., Kapkowska E. 2005. Age effect of broiler breeders on fertility and sperm penetration of the perivitalline layer of the ovum. Anim. Reprod. Sci., 90: 135-148.

Hocking P. 2009. Biology of breeding poultry. CAB International.

Schone F., Peschke F. 2006. Amatorska hodowla kur. Wydawnictwo Zagroda, Kazimierów 2006.

Jabłoński K., Gorazdowski M. 2002. Gęsi i Łabędzie. Agencja Wyd. "Egros" Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Objaśnia i opisuje taksonomię oraz wymagania ptaków użytkowych i ozdobnych.

Opisuje procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmie ptaków.

Ma wiedzę z zakresu embriologii i rozrodu ptaków.

Umiejętności

Dobiera odpowiednie techniki, technologie i materiały do rozwiązywania problemów w zakresie rozrodu ptaków oraz stanu środowiska naturalnego.

Kompetencje społeczne

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień biologii; wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu:

Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć pozytywnie na pytania kolokwium zaliczeniowego. Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Ocena kolokwium:

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.