Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reprodukcja ptaków ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.REP9.SL.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reprodukcja ptaków ozdobnych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami specyfiki rozrodu ptaków ozdobnych utrzymywanych w chowie amatorskim oraz w ogrodach zoologicznych. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione fizjologiczne podstawy sezonowości rozrodu oraz behawior płciowy. Ponadto, metody wspomagania rozrodu. Przewiduje się pokaz pozyskiwania nasienia i inseminacji ptaków. Planowane są zajęcia na terenie amatorskich hodowli i ogrodu zoologicznego. Studenci powinni uzyskać wiedzę pozwalającą na kierowanie rozrodem ptaków egzotycznych, z możliwością jej wdrożenia w ochronę ginących gatunków.

Pełny opis:

I. Wykłady

1.Ozdobne ptaki grzebiące i wodne (warunki utrzymania).

3.Przygotowywanie ptaków ozdobnych do rozrodu

4.Sezonowość rozrodu - rola czynników środowiskowych i socjalnych

5.Magazynowanie nasienia w układzie rozrodczym samic

6.Czynniki wpływające na sukces reprodukcyjny ptaków amatorskich

8.Biotechnologiczne metody modulowania zdolności rozrodczej

9.Banki nasienia i komórek zarodkowych w ochronie ptaków

II. Ćwiczenia

1.Morfologia narządów rozrodczych samic i samców

2.Pobieranie nasienia, ocena i sztuczna inseminacja

3.Metody oceny płodności – test penetracji plemników

4.Ćwiczenia terenowe – przygotowanie ptaków do rozrodu i dokumentacja wyników

Literatura:

Bakst M.R., Cecil H. 1997. Techniques for semen evaluation, semen storage and fertility determination.Poultry Science Association. Inc, Savoy. Illinois.

Gumułka M., Kapkowska E. 2005. Age effect of broiler breeders on fertility and sperm penetration of the perivitalline layer of the ovum. Animal Reproduction Science, 90: 135-148.

Sepielak K., Gumułka M. 2016. Stan obecny i perspektywy hodowli wolierowej kiśćca annamskiego (Lophura edwardsi). Wiadomości Zootechniczne, R. LIV 2: 177–186.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Objaśnia i opisuje taksonomię oraz wymagania utrzymania ptaków ozdobnych.

Opisuje procesy fizjologiczne związane z sezonowością rozrodu ptaków.

Zna techniki wspomagania rozrodu ptaków.

Umiejętności

Dobiera odpowiednie techniki, technologie i materiały do rozwiązywania problemów w zakresie rozrodu ptaków ozdobnych.

Umie pobierać nasienie, wykonywać sztuczną i test penetracji plemników.

Kompetencje społeczne

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu:

Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć pozytywnie na pytania kolokwium zaliczeniowego. Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Ocena kolokwium:

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.