Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niekonwencjonalne i proekologiczne sposoby użytkowania świń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.NIEK9.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niekonwencjonalne i proekologiczne sposoby użytkowania świń
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nietypowe kierunki i sposoby użytkowania świń, chów trzody chlewnej prowadzony zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego

Pełny opis:

1.Użytkowanie przodka świni - dzika europejskiego i jego mieszańców z lochami świni domowej.

2.Świnie w badaniach biomedycznych. Hodowla i użytkowanie świni miniaturowej.

3. Świnie transgeniczne - perspektywy i możliwości praktycznego wykorzystania.

4.Narządy zmysłów świni domowej (węchu, wzroku i smaku) - trufle i narkotyki.

5.Proekologiczne metody chowu świń.

6.Żywienie proekologiczne (naturalne dodatki paszowe)

7.Niekonwencjonalne i tradycyjne produkty wieprzowe, metody przyrządzania

8.Potencjalne uciążliwości dla środowiska naturalnego z chowu wielkotowarowego świń.

9.Praktyczne wykorzystanie różnych form naturalnego zachowania świń.

10.Hierarchia stadna - przejawy, tworzenie, utrzymywanie oraz następstwa.

11.Zmiany behawioru jako podstawowe kryterium oceny technologii chowu trzody chlewnej.

12.Wykorzystanie obserwacji zachowania loch i prosiąt do optymalizacji warunków chowu.

13.Technopatie i stereotypie behawioralne w chowie świń - możliwości przeciwdziałania.

14.Ocenia stosowanych systemów chowu świń pod kątem wymogów dobrostanu.

15.Zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z chowu wielkotowarowego świń.

Literatura:

1. Klocek C., Kalinowska B. Świnie transgeniczne. Trzoda Chlewna 1, 2002, 16-18.

2. Klocek C. Ekologiczny chów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna 6, 2002, 57-59.

3. Kalinowska B., Klocek C. Hierarchia stadna u świń. Przegląd Hodowlany 7, 2002, 14-17.

4. Kalinowska B., Klocek C. Świnia – zwierze inteligentne? Trzoda Chlewna 5, 2003, 16-18.

5. Klocek C. Świńskie szczęście. Trzoda Chlewna 2, 2007, 12.

6. Klocek C., Mielczarek A. Postrzeganie barw przez świnie. Przegląd Hodowlany 10, 2008, 8-10.

7. Petrynka M., Klocek C., Gałka A. Jak świnie rozpoznają ludzi. Trzoda Chlewna 4, 2012, 37-38.

8. Olczak K., Klocek C., Petrynka M. Trufle – świnie – kuchnia francuska. Trzoda Chlewna 5, 2015, 41-42.

9. Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszewska M. Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Przegląd Hodowlany 11, 2011.1-4.

10. Molik E., Nahajło K., Adamczyk K., Brusiło J., Klocek C., Nowicki J. Andres K., Gumułka M., Podstawski Z. Zwierzęta gospodarskie w mitach i wierzeniach. Wyd. UR Kraków 2019.

Efekty uczenia się:

ZOO1_W09 zna zasady hodowli, chowu oraz techniki żywienia

zwierząt gospodarskich, metody produkcji i oceny pasz oraz obliczania zasobów paszowych

ZOO1_W15 posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących z uwzględnieniem typu użytkowego.

ZOO1_W28 posiada wiedzę o przydatności różnych gatunków

zwierząt jako modeli w badaniach biologiczno medycznych oraz zna zasady opracowywania programów profilaktycznych

ZOO1_U03 rozpoznaje okolice ciała zwierząt domowych oraz

określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Punktowana aktywność w czasie zajęć

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nietypowe kierunki i sposoby użytkowania świń, chów trzody chlewnej prowadzony zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego

Pełny opis:

1.Użytkowanie przodka świni - dzika europejskiego i jego mieszańców z lochami świni domowej.

2.Świnie w badaniach biomedycznych. Hodowla i użytkowanie świni miniaturowej.

3. Świnie transgeniczne - perspektywy i możliwości praktycznego wykorzystania.

4.Narządy zmysłów świni domowej (węchu, wzroku i smaku) - trufle i narkotyki.

5.Proekologiczne metody chowu świń.

6.Żywienie proekologiczne (naturalne dodatki paszowe)

7.Niekonwencjonalne i tradycyjne produkty wieprzowe, metody przyrządzania

8.Potencjalne uciążliwości dla środowiska naturalnego z chowu wielkotowarowego świń.

9.Praktyczne wykorzystanie różnych form naturalnego zachowania świń.

10.Hierarchia stadna - przejawy, tworzenie, utrzymywanie oraz następstwa.

11.Zmiany behawioru jako podstawowe kryterium oceny technologii chowu trzody chlewnej.

12.Wykorzystanie obserwacji zachowania loch i prosiąt do optymalizacji warunków chowu.

13.Technopatie i stereotypie behawioralne w chowie świń - możliwości przeciwdziałania.

14.Ocenia stosowanych systemów chowu świń pod kątem wymogów dobrostanu.

15.Zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z chowu wielkotowarowego świń.

Literatura:

1. Klocek C., Kalinowska B. Świnie transgeniczne. Trzoda Chlewna 1, 2002, 16-18.

2. Klocek C. Ekologiczny chów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna 6, 2002, 57-59.

3. Kalinowska B., Klocek C. Hierarchia stadna u świń. Przegląd Hodowlany 7, 2002, 14-17.

4. Kalinowska B., Klocek C. Świnia – zwierze inteligentne? Trzoda Chlewna 5, 2003, 16-18.

5. Klocek C. Świńskie szczęście. Trzoda Chlewna 2, 2007, 12.

6. Klocek C., Mielczarek A. Postrzeganie barw przez świnie. Przegląd Hodowlany 10, 2008, 8-10.

7. Petrynka M., Klocek C., Gałka A. Jak świnie rozpoznają ludzi. Trzoda Chlewna 4, 2012, 37-38.

8. Olczak K., Klocek C., Petrynka M. Trufle – świnie – kuchnia francuska. Trzoda Chlewna 5, 2015, 41-42.

9. Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszewska M. Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Przegląd Hodowlany 11, 2011.1-4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nietypowe kierunki i sposoby użytkowania świń, chów trzody chlewnej prowadzony zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego

Pełny opis:

1.Użytkowanie przodka świni - dzika europejskiego i jego mieszańców z lochami świni domowej.

2.Świnie w badaniach biomedycznych. Hodowla i użytkowanie świni miniaturowej.

3. Świnie transgeniczne - perspektywy i możliwości praktycznego wykorzystania.

4.Narządy zmysłów świni domowej (węchu, wzroku i smaku) - trufle i narkotyki.

5.Proekologiczne metody chowu świń.

6.Praktyczne wykorzystanie różnych form naturalnego zachowania świń.

7.Hierarchia stadna - przejawy, tworzenie, utrzymywanie oraz następstwa.

8.Zmiany behawioru jako podstawowe kryterium oceny technologii chowu trzody chlewnej.

9.Wykorzystanie obserwacji zachowania loch i prosiąt do optymalizacji warunków chowu.

10.Technopatie i stereotypie behawioralne w chowie świń - możliwości przeciwdziałania.

11.Ocenia stosowanych systemów chowu świń pod kątem wymogów dobrostanu.

12.Zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z chowu wielkotowarowego świń.

Literatura:

1. Klocek C., Kalinowska B. Świnie transgeniczne. Trzoda Chlewna 1, 2002, 16-18.

2. Kalinowska B., Klocek C. Hierarchia stadna u świń. Przegląd Hodowlany 7, 2002, 14-17.

3. Kalinowska B., Klocek C. Świnia – zwierze inteligentne? Trzoda Chlewna 5, 2003, 16-18.

4. Klocek C. Świńskie szczęście. Trzoda Chlewna 2, 2007, 12.

5. Petrynka M., Klocek C., Gałka A. Jak świnie rozpoznają ludzi. Trzoda Chlewna 4, 2012, 37-38.

6. Olczak K., Klocek C., Petrynka M. Trufle – świnie – kuchnia francuska. Trzoda Chlewna 5, 2015, 41-42.

7. Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszewska M. Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Przegląd Hodowlany 11, 2011.1-4.

8. Molik E., Nahajło K., Adamczyk K., Brusiło J., Klocek C., Nowicki J. Andres K., Gumułka M., Podstawski Z. Zwierzęta gospodarskie w mitach i wierzeniach. Wyd. UR Kraków 2019.

Uwagi:

Punktowana aktywność w czasie zajęć - pomimo zdalnej realizacji zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.