Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inseminacja trzody chlewnej /kurs na uprawnienia/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.INSE9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inseminacja trzody chlewnej /kurs na uprawnienia/
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności unasieniania loch

Pełny opis:

Znaczenie i organizacja unasieniania trzody chlewnej w Polsce i wybranych krajach europejskich, Wybrane czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na użytkowość rozpłodową loch

Objawy i czas trwania rui u loch, Charakterystyka nasienia knura, Termin unasieniania

Zasady postępowania ze zwierzętami podczas wykonywania zabiegu unasieniania, Metody unasieniania loch i charakterystyka sprzętu do unasieniania

Ćwiczenia terenowe w Stacji Eksploatacji Knurów - organizacja i zasady funkcjonowania Stacji .

Praktyczne unasienianie loch w Fermie trzody chlewnej

Literatura:

1. Hodowla i użytkowanie świń, red. B. Grudniewska, Wyd. ART. Olsztyn 1998,

2. English P., Smith W., MacLean A: Zwiększanie produkcyjności loch. PWRiL, 1988.

3. Kondracki S. Chów świń. PWRiL Warszawa 1998.

4. Głód W., Kaczmarczyk J. Rozród i unasiennianie trzody chlewnej,PWRiL,1983

Efekty uczenia się:

Opisuje i definiuje zagadnienia dotyczące rozrodu świń i zależności wpływające na efektywność procesów produkcji i reprodukcji w stadzie świń

Określa zależności i czynniki wpływające na użytkowość rozpłodową loch i knurów

Zna metody unasieniania loch i charakteryzuje sprzęt do unasieniania

Potrafi ocenić przydatność nasienia knura do inseminacji

Potrafi rozpoznać objawy rujowe i określić właściwy termin unasieniania

Potrafi wykonać zabieg inseminacji lochy

Jest świadom konieczności ciągłego samokształcenia, doskonalenia swoich kwalifikacji i śledzenia nowości w aspekcie szybkiego rozwoju i ciągłych zmian w zakresie technicznego wyposażenia budynków inwentarskich jak i ich konieczności dostosowywania do rosnących wymagań coraz doskonalszych genetycznie zwierząt

Ma świadomość wpływu warunków utrzymania zwierząt na jakość uzyskiwanych produktów a tym samym ryzyka decyzji podejmowanych w zakresie wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem produkcją fermową

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazując się kreatywnością w pracy zespołowej, mając świadomość ryzyka wykonywanej działalności związanej z chowem i hodowla świń, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz wartości materialnej powierzonego mienia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – ustny. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 75% pytań; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć praktycznych z unasieniania loch.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)