Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHT.BEZP9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy komfortem bytowym w okresie chowu i obrotu przedubojowego trzody chlewnej, a jakością i bezpieczeństwem produktów wieprzowych. Przedstawione zostaną także systemy jakościowej produkcji rolniczej (rolnictwo oragniczne i biologiczne, w kontekście produkcji wieprzowiny), certyfikacji oraz zasady zintegrowanego zarządzania produkcją rolniczą (zasada od pola do stołu- from stable to table). Przedmiot umożliwia także pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia audytu jakości oraz systemu jakości wieprzowiny (PQS) Pork Quality System. Przedmiot jest rozwinięciem i uzupełnieniem przedmiotu prowadzonego na I stopniu studiów stacjonarnych: Czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych

Pełny opis:

Norma ISO 22000:2005 system zarządzania bezpieczeństwem żywności, struktura normy, akty prawne regulujące nadzór nad żywnością w UE, odniesienia do produkcji wieprzowiny.

Systemy bezpieczeństwa żywnościowego: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP Good Manufacturing Practice), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP Good Hygienic Practice) w produkcji wieprzowiny

Rodzaje i źródła zagrożeń żywności pochodzenia wieprzowego:

a) biologiczne i mikrobiologiczne,

b) chemiczne (toksykologiczne),

c) fizyczne,

d) inne

Bezpieczeństwo w systemach produkcji wieprzowiny zależności pomiędzy poziomem dobrostanu w okresie chowu, obrotu przedubojowego, a jakością produktów zwierzęcych (6h):

- kryteria oceny bezpieczeństwa

- podstawy moralne,

- jakość produktu zwierzęcego,

- metody chowu zwierząt a opinia społeczna

Systemy jakościowej produkcji rolniczej i certyfikacji w produkcji wieprzowiny w UE - produkty specjalnego przeznaczenia:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO ? Protected Designation of Origin)

Chroniony Znak Geograficzny (PGI ? Protected Geographical Indication)

Tradycyjna Gwarantowana Specjalność (TSG ? Traditional Speciality Guaranteed)

Pork Quality System system jakości wieprzowiny w Polsce (4h)

- przystępowanie do systemu

- certyfikacja nabycie praw do produkcji w systemie PQS

- znak towarowy gwarancyjny

Literatura:

1. Grudniewska B. Hodowla i użytkowanie świń, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1998.

2. Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, PWRiL, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Jest w stanie formułować i identyfikować zagrożenia żywności pochodzenia wieprzowego

Charakteryzuje zależności pomiędzy komfortem bytowym w okresie chowu i obrotu przedubojowego trzody chlewnej, a jakością i bezpieczeństwem produktów wieprzowych.

Objaśnia nowoczesne metody prowadzenia audytu jakości żywności pochodzenia wieprzowego

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować rodzaje i źródła zagrożeń żywności pochodzenia wieprzowego

Potrafi współpracować w zakresie wdrażania PQS –systemu jakości wieprzowiny w Polsce

Kompetencje społeczne:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na warunki utrzymania świń oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na fermach, w czasie transportu zwierząt i obrotu przedubojowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie– test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.