Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osiągnięcia współczesnej genetyki w hodowli koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHK.OSIA9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Osiągnięcia współczesnej genetyki w hodowli koni
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem będzie omówienie osiągnięć współczesnej genetyki w odniesieniu do cech użytkowych w aspekcie współczesnej hodowli koni. Ponadto omówione zostanie podłoże genetyczne cech związanych z rozrodem, zdrowotnością i biologią koni. Studenci poznawać będą osiągnięcia najnowszych technik wykorzystywanych w analizie molekularnej.

Pełny opis:

1. Definicja genomu konia. Genom jądrowy i genom mitochondrialny.

2. Mapowanie genomu I: Genetyczna mapa sprżężeniowa genomu konia.

3 Mapowanie genomu II: Mapy fizyczne (cytogenetyczne) i mapy porównawcze.

4 Chromosom Y.

5 Główny układ zgodności tkankowej (MHC) konia w ujęciu molekularnym.

6 Sekwencjonowanie genomu konia. Twilight (XX).

7 Narzędzia analizy genomicznej. Equine SNP50 Beadchip

8 Genomika funkcjonalna: RNA-seq.

9 Genomika umaszczenia koniowatych.

10. Genomika chorób skóry

11 Genomika chorób mięśni.

12 Genomika chorób układu kostnego

13 Genomika płodności i rozrodu

14 Genomika chorób neurologicznych

15 Molekularne testy genetyczne. Ocena prawidłowości kariotypu.

16 Molekularne podłoże ochwatu.

17 Genomika cech użytkowych.

18 Genomika rytmu okołodobowego koni.

19 Genom mitochondrialny. Ewolucja koniowatych.

Literatura:

Chowdhary B.P. Equine Genomics. Wiley-Blackwell, 2013.

Bailey E., Brooks S.A. Horse Genetics. 2nd Edition, CABI, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki i genomiki koni z uwzględnieniem molekularnych podstaw regulacji i ekspresji genów.

2. Definiuje metody i efekty pracy hodowlanej prowadzonej przy wykorzystaniu genetyki molekularnej. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu koni. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy koniach. Rozróżnia metody kontroli i oceny wartości użytkowej. Tłumaczy rolę koni pełnej krwi w doskonaleniu innych ras w Polsce i na świecie. Rozróżnia cechy wpływające na sposób wykorzystania różnych grup koni. Wskazuje przyczyny leżące u podstaw zmienności cech.

Umiejętności

1.Posiada umiejętność korzystania z internetowych baz danych, potrafi wyszukiwać i analizować dane pochodzące z różnych źródeł w celu analizy różnic w genomie koniowatych.

2. Potrafi stosować podstawowe techniki badawcze i metody analityczne wykorzystywane w biologii molekularnej, cytogenetyce i inżynierii genetycznej. Potrafi interpretować wyniki wyżej przedstawionych metod w odniesieniu do specyfiki gatunku Equus caballus.

Kompetencje społeczne

1. W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych w zakresie nauka dla praktyki. Jest świadomy potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

2. Ma świadomość etycznej, społecznej i zawodowej odpowiedzialności za stosowanie metod z zakresu bioinżynierii komórek i tkanek i technik biologii molekularnej stosowanych w hodowli koni.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.