Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowiskowe uwarunkowania użytkowania roślinożernych parzystokopytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHB.SRO9.SM.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowiskowe uwarunkowania użytkowania roślinożernych parzystokopytnych
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie przykładów różnych form użytkowania zwierząt roślinożernych z rzędu parzystokopytnych w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-środowiskowych na świecie. Omówione zostaną zdolności adaptacyjne zwierząt do specyficznych warunków środowiska (m.in. terenów suchych, wilgotnych, górskich), korzystny i niekorzystny wpływ użytkowania zwierząt roślinożernych z rzędu parzystokopytnych na środowisko naturalne oraz wzajemne relacje: człowiek-zwierzę-środowisko. Tematyka wykładów obejmie użytkowanie gospodarskie, fermowe, łowieckie i inne niestandardowe formy.

Pełny opis:

Wykłady

1. Historia i uzasadnienie różnych sposobów użytkowania roślinożerców przez człowieka

2. Intensywne, zrównoważone i ekstensywne użytkowanie roślinożerców gospodarskich na świecie

3. Geograficzne i klimatyczne zróżnicowanie systemów pastwiskowych. Sylwopastoralizm.

4. Biologiczne uwarunkowania występowania roślinożerców w różnych warunkach siedliskowych

5. Cechy roślinożerców umożliwiające różne sposoby użytkowania – zmiany adaptacyjne

6. Bydło w rożnych warunkach środowiskowych na świecie

7. Bawoły w strefie tropikalnej i subtropikalnej

8. Małe przeżuwacze (owce, kozy) i wielbłądy w strefie suchej

9. Roślinożercy na terenach górskich (jaki, lamy, alpaki)

10. Przeżuwacze w strefie tundry (renifery, karibu)

11. Użytkowanie łowieckie roślinożerców w różnych warunkach środowiskowych na świecie

12. Niestandardowe formy użytkowania roślinożerców w różnych regionach na świecie

Literatura:

1. Jasiorowski H. Światowe systemy użytkowania bydła - czyli za krowim ogonem po całym świecie. Wielkopolskie Wyd. Rolnicze, Poznań, 2011.

2. Komosińska H., Podsiadło E. 2002. Ssaki kopytne – przewodnik. PWN Warszawa

3. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego (pr. zbior.). Monografia. Kraków, AR w Krakowie, Inst. Bot. PAN w Krakowie, 2004.

4. Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E. Atlas ras zwierząt gospodarskich, PWN Warszawa, 1995.

5. Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt (pr. zbior.). Monografia. Kraków, AR w Krakowie, Inst. Bot. PAN w Krakowie, 2006.

6. Wykłady, czasopisma branżowe i najnowsze oryginalne artykuły naukowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje przystosowanie roślinożerców z rzędu parzystokopytnych użytkowanych przez człowieka do różnych warunków klimatyczno-środowiskowych

Podaje przykłady użytkowania roślinożerców z rzędu parzystokopytnych w różnych warunkach klimatyczno-środowiskowych na świecie

Opisuje konsekwencje użytkowania zwierząt roślinożernych z rzędu parzystokopytnych na środowisko.

Kompetencje społeczne

Jest świadom znaczenia użytkowania roślinożerców z rzędu parzystokopytnych dla gospodarki człowieka i środowiska naturalnego

Rozumie potrzebę zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin - test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.