Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.PAR9.NI.HZONZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt sem.2, niestacjonarne elektywy do wyboru
Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka związków ekologicznych między zwierzętami, z uwzględnieniem różnego rodzaju pasożytnictwa. Poznanie historii powstawania pasożytnictwa, w aspekcie kształtowania się układu pasożyt-żywiciel. Praktyczne aspekty układu pasożyt-żywiciel i systematyczny przegląd organizmów pasożytniczych z poszczególnych grup świata zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji niektórych procesów życiowych pasożytów, w aspekcie ich inwazjologii i patogenności. Opanowanie podstawowych metod diagnostyki parazytologicznej.

Pełny opis:

Wykłady:

Pasożytnictwo jako zjawisko biologiczne, terminologia parazytologiczna, podstawowe zagadnienia z biologii pasożytów

Miejsce pasożytów i ich żywicieli w systemie świata zwierzęcego

Morfologiczne i anatomiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia

Istota choroby pasożytniczej w aspekcie fizjologii układu pasożyt-żywiciel

Czynniki immunologiczne w układzie pasożyt-żywiciel

Biologiczne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel

Zasady zwalczania pasożytów (profilaktyka i leczenie)

Ekonomiczne konsekwencje parazytoz

Ćwiczenia:

Morfologia, anatomia i biologia - szczegółowe cykle rozwojowe pasożytów. Prezentacje preparatów, wykonanie rysunków prezentowanych pasożytów i schematów cykli rozwojowych przedstawicieli pierwotniaków, robaków płaskich, nicieni, kolcogłowów, skorupiaków, pajęczaków oraz owadów

Diagnostyka parazytologiczna - oznaczanie wybranych pasożytów zwierząt gospodarskich pozyskanych w oparciu o sekcje parazytologiczne

Literatura:

Gundłach J.L., Sadzikowski A.B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. Zarys parazytologii ogólnej. PWN, Warszawa, 2001.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Ziomko I., Cencek T. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich: wybrane metody diagnostyczne. Drukarnia Piotra Włodarskiego, Warszawa, 1999.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

a) Janssen I.J.I., Krücken J., Demeler J., Basiaga M., Kornaś S., von Samson-Himmelstjerna G. 2013. Genetic Variants and Increased Expression of Parascaris equorum P-glycoprotein-11 in Populations with Decreased Ivermectin Susceptibility. PLoS ONE, 8 (4), e61635. doi:10.1371/journal.pone.0061635. b) Kornaś S., Basiaga M., Kharchenko V. 2011. Composition of the cyathostomins species in horses with a special focus on Cylicocyclus brevicapsulatus. Med. Wet., 67 (1), 48-50.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

najczęściej występujących parazytoz u zwierząt i człowieka, powodowanych przez pasożyty z różnych grup systematycznych, z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii.

konsekwencję inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich.

wpływ różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

dobrać podstawowe metody diagnostyczne oraz zapobiegania zarażeniu powszechnie występującymi pasożytami zwierząt na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i dostępnych danych.

wskazać podstawowe metody chemioterapii.

wytłumaczyć związek między problemem zarażenia zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku z odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

Dba o stan zdrowotny zwierząt udomowionych i higienę środowiska hodowlanego.

jest gotów do pracy w grupie i kierowania małym zespołem opracowującym zalecenia profilaktyczne oraz metody ograniczania inwazji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie odpowiedzi pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; Zaliczenie egzaminu odbywa się wg następujących kryteriów: 60-65% odpowiedzi prawidłowych – ocena dostateczna; 66-75% – ponad dostateczny; 76-85% – dobry; 86-95% - ponad dobry; 96-100% - bardzo dobry. udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia – zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanych rysunków prezentowanych pasożytów i schematów ich cyli rozwojowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: Marta Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.