Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biological Clocks in Living Organisms

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZa.BCL9.SM.HZOXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biological Clocks in Living Organisms
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The aim of course is to broaden the knowlegde of students with

so called "biological cklock" Every tissue and organ in organism operates according to biological rhythms. The so-called body clock keeps body processes running according to a schedule. Your circadian rhythm is the 24-hour cycle that regulates the timing of processes like eating, sleeping, and temperature of body. Biological clocks are fundamental to the functioning of life and to the organization and coordination of behavior. Simple behavioral functions, such as timing active and inactive periods during the day/night cycle to maximize productivity and minimize risk rely on internal clock functions. The early recognition by de Marain of the existence and functioning of biological clocks, followed by Aschoff’s key investigations in the mid-1900s, has led to knowledge of the genetics underlying biological clocks, into how they are set, and into how clocks regulate physiological and behavioral processes.

Pełny opis:

Topics of lectures

1. History of discovery of biological clock.

2. Melatonin - characteristics in animal and plant species.

3. Seasonality of reproduction in seasonal long and short-day breeders.

4. Review of phenomena connected with seasonality – birds migration,

moulting, stupor, winter sleep, aestivation, lactation, circardian

physiological processes, circaanual processes.

5. The rhythm of sleep and wakefulness.

6. The molecular basis of the biological clocks.

Literatura:

The Biological Clock,Frank A. Brown J. Woodland Hastings John D. Palmer. eBook ISBN: 9781483282282.

Circadian Clocks. Editors: Kramer, Achim, Merrow, Martha (Eds.) ISBN 978-3-642-25950-0 e-book

Efekty uczenia się:

Student understands general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship, using knowledge in the fields of science and scientific disciplines, relevant to the studied field. Student can carry out research tasks under the supervision of a tutor regarding the studied field, correctly interpret the results obtained and draw conclusions. Student is ready to solve complex decision problems related to the use of animals and is aware of the need to make a critical evaluation of the results of the use of various methods and decision support techniques in the management of the herd

Metody i kryteria oceniania:

short test based on lecture's information

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)