Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt egzotycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.ZZE9.SL.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt egzotycznych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wymaganiami pokarmowymi wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (zapotrzebowanie na białko, energię, witaminy i związki mineralne), ustalaniem składu komponentowego mieszanek paszowych i diet, charakterystyką pasz (zalecanych i szkodliwych), techniką przygotowania, uszlachetniania i przechowywania pasz, higieną żywienia oraz żywieniem w różnych stanach fizjologicznych (wzrost, ciąża, laktacja, zmiana okrywy włosowej i upierzenia).

Pełny opis:

Wykłady

Behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności pokarmowej zwierząt egzotycznych

Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt egzotycznych.

Charakterystyk pasz oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt egzotycznych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

Zasady żywienia wybranych gatunków zwierząt:

Rząd: drapieżne; podrząd: psokszkałtne, kotokształtne

Rząd: parzystokopytne; rodziny: krętorogie, hipopotamowate, żyrafowate, wielbłądowate

Rząd: nieparzystokopytne; podrząd: koniowate, gruboskórce

Rząd: trąbowce; rodzina: słoniowate

Rząd: naczelne; podrząd: małpiatki, małpy właściwe

Gromada: ptaki; rząd: strusie, papugowe, pelikanowe, itd

Ćwiczenia

Szkolenie BHP – praca ze zwierzętami egzotycznymi

Praktyczne żywienie zwierząt w ogrodzie zoologicznym – ćwiczenia terenowe

Podstawy bilansowania dawek pokarmowych i mieszkanek paszowych dla zwierząt egzotycznych

Techniki karmienia zwierząt egzotycznych

Ocena poprawnego żywienia zwierząt egzotycznych

Literatura:

Żywienie dzikich zwierząt, red. Sawosz Chwalibóg, Kosieradzka, 2012. Wyd. SGGW

Mulhause diet ary manual.red. Gomiz. 2007. Wyd. Mulhause ZOO

NRC- Normy żywienia: Nutrient requirements: of dogs and cats (2006), nonhuman primates (2003)

The digestive system of vertebrates website. Finegan, Stevens. www.cnsweb.org/extra/digestvertebrates/AAAEdStevensINTRODUCTION.html

Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning

Lasek O., Pyś J. B., Wanat P., Malec A. 2017. The use of maple leaves silage in nutrition Mentled gereza (Colobus gereza). Proc. 9th European Zoo Nutrition Conference, 26-29 January, Liberec, Czech Republic, p. 6.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wartość odżywczą surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt egzotycznych

Zna zachowania żywieniowe oraz sposoby odżywiania się zwierząt egzotycznych

Zna zasady i sposoby żywienia wybranych gatunków zwierząt egzotycznych

Zna zasady bezpiecznej pracy w ogrodzie zoologicznym

Umiejętności

Potrafi określać zapotrzebowanie zwierząt egzotycznych

Potrafi przygotować dawkę lub mieszankę paszową dla wybranych zwierząt egzotycznych

Potrafi ocenić poprawność żywienia zwierząt egzotycznych (ocena kondycji, kału)

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować w grupie i jest odpowiedzialny za efekty pracy zespołu

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

Jest wrażliwy na potrzeby zwierząt, dba o prawidłowe żywienie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej; na ocenę pozytywną należy przygotować prezentację dotyczącą żywienia wybranych zwierząt egzotycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Praca w grupach. Na ocenę pozytywną należy uczestniczyć w zajęciach terenowych oraz przygotować prezentację- reportaż z zajęć, ukazujący sposoby przygotowywania dawek dla zwierząt egzotycznych oraz ich technikę karmienia

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.