Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.TRPZ9.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki produktów zwierzęcych typowych dla różnych regionów Polski i Europy Środkowej (wyroby mleczarskie, mięsne oraz produkty zwierzęce ?nie spożywcze?). Przedstawione zostanie ich pochodzenie, tradycje wytwarzania, zwyczaje związane z kulturą regionalną.

Pełny opis:

Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej

Możliwości promowania i ochrony polskich produktów regionalnych

Rasy rodzime zwierząt i ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i ratowania zasobów genetycznych - możliwości wykorzystania

Produkcja tradycyjnych wędlin wieprzowych: wędzonki, szynki suszone, produkty mniej trwałe

Tradycyjna żywność obszarów wiejskich, lokalne wyroby kulinarne Polski Południowej

Zasady prowadzenia wypasu kulturowo-komercyjnego owiec w Karpatach

Pasterstwo jako element utrzymania tradycji i zachowania tożsamości regionalnej w Europie

Produkcja owczarska w górach jako przykład rolnictwa zrównoważonego ekologicznego

Zasady wyrobu regionalnych produktów owczarskich: wyroby spożywcze i rękodzielnicze

Rodzime rasy drobiu

Gęsie produkty tradycyjne. Tradycyjne produkty od ptaków grzebiących

Specyfika lokalnych rasy bydła użytkowanych na terenie byłej Galicji

Lokalne potrawy galicyjskie wytwarzane na bazie mleka lub mięsa wołowego

Regulacje prawne dotyczące rynku żywności i produktów regionalnych

Literatura:

1. .Borys B.: 2004. Wypasowe systemy produkcji a jakość spożywczych produktów owczarskich. IB. Kraków 2004, 85-93.

2. Kalinowska B., Klocek C. Kiełbasa. Trzoda Chlewna 12, 2002, 106-108

3. Kuźnicka E., Zajączkowska K. (2009) Tradycyjne wyroby regionalne z mleka owczego i koziego, jako element dziedzictwa kulturowego wsi, ochrona ich nazw, promocja produktów oraz wsparcie producentów. Przegląd Hodowlany 11, s 18-22

1. E. Molik . Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków. 2006

2. Kalinowska B., Klocek C., 2000, Szynka niejedno ma imię Trzoda Chlewna 12, 2000, 56-58.

3. E. Molik, M. Błasiak. 2015.Alternatywne kierunki użytkowania owiec szansa na przetrwanie drobnych gospodarstw na terenie gór i pogórza. Problems of Small Agriculture. No.1,29-41

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Edyta Molik, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)