Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.SRLO9.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących regulacji procesów rozrodczych i laktacji owiec, w których bierze udział światło i genetycznie uwarunkowany zegar biologiczny. Wykłady zapoznają studentów z molekularnymi podstawami regulacji syntezy i uwalniania melatoniny, przebiegiem bodźca świetlnego oraz neurohormonalnej regulacji laktacji. Zwrócona zostanie uwaga na rolę melatoniny i interakcji tego hormonu z innymi neuropeptydami zaangażowanymi w regulacji procesów rozrodczych na poziomie centralnego układu nerwowego. Ponadto poruszone zostaną tematy związane z wykorzystaniem światła w manipulacji cyklu rujowego owiec

Pełny opis:

Rola melatoniny w regulacji syntezy mleka u owiec.

Rytm dobowy i roczny melatoniny. Wpływ melatoniny na zmiany stężenia prolaktyny u owiec laktujących.

Wpływ długości dnia świetlnego na przebieg aktywności płciowej owiec.

Sezonowa regulacja wydzielania hormonów gonadotropowych. Interakcje pomiędzy neuropeptydami i melatoniną na poziomie centralnego układu nerwowego. .

Okołoroczny profil uwalniania leptyny i jej udział w procesach rozrodu u przeżuwaczy

Molekularne mechanizmy modulowania wrażliwości podwzgórza na poziom leptyny pod wpływem fotoperiodu.

Najnowsze osiągnięcia w piśmiennictwie światowym dotyczące udziału fotoperiodu w regulacji procesów rozrodu u przeżuwaczy.

Wyniki badań pracowników Katedry Biotechnologii Zwierząt na temat prześledzenie interakcji pomiędzy melatoniną i leptyną w doświadczeniach in vitro i in vivo.

Molekularne aspekty funkcjonowania zegara biologicznego u zwierząt.

Charakterystyka uwalniania prolaktyny, oreksyny i greliny w rytmie okołorocznym a sezonowość rozrodu u owiec.

Literatura:

1. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 81-123, 290-302, 2001.

2. Traczyk Z.. Fizjologia Człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

3. A. Longstaff. Neurobiologia. Praca Zbiorowa. PWN 2012.

1. Molik E., Misztal T., Zięba D. 2013. The effect of physiological and environmental factors on the prolactin profile in seasonally breeding animals. Wyd. Intech. Chapter 7. Book- Prolactin.121-139. ISBN 978-953-51-0943-3.

2. Molik E. Zieba-PrzybylskaD. 2017. Role of melatonin and the biological lock in regulating lactation in seasonal sheep. Wyd. Intech. Chapter 3. Book-Lactation .21-39. ISBN 978-953-51-3137-3.

Efekty uczenia się:

H.KBZ.SEZO9.SI.HZOHY_W01, H.KBZ.SEZO9.SI.HZOHY_W02, H.KBZ.SEZO9.SI.HZOHY_U01, H.KBZ.SEZO9.SI.HZOHY_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Małgorzata Szczęsna, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Małgorzata Szczęsna, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)