Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia w sterowaniu procesami wzrostu, rozwoju, sezonowości rozrodu i laktacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZBZ.BSP9.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w sterowaniu procesami wzrostu, rozwoju, sezonowości rozrodu i laktacji
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć biotechnologii rozrodu dotyczących sterowania procesami rozrodczymi na przykładzie owiec, kóz i bydła. Zadaniem przedmiotu jest ponadto zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań jakie prowadzone są w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych z zakresu interakcji endokrynnych hormonów wykazujących rytmy okołosezonowe. W ramach ćwiczeń pokazowych i praktycznych przekazana zostanie wiedza dotycząca metod stymulacji i synchronizacji rui, zapłodnienia in vitro, transferu zarodków, hodowli in vitro szyszynki oraz gruczołu mlekowego.

Pełny opis:

Układ rozrodczy owiec i kóz budowa anatomiczna, charakterystyka i specyfika gatunkowa.

Zapłodnienie in vitro u małych przeżuwaczy

Najnowsze kierunki w klonowaniu ssaków

Wpływ ksenobiotyków na procesy rozrodu u owiec i kóz

Profil syntezy melatoniny u zwierząt o cechach sezonowości rozrodu

Cechy rytmu dobowego i sezonowego melatoniny u owiec

Biologiczne uwarunkowania laktacji u owiec

Biotechnologiczne metody sterowania procesami laktacji

Cwiczenia

Laparoskopia jako technika diagnostyczna i metoda inseminacji owiec i kóz

a. diagnostyczna laparoskopia jamy brzusznej

b. laparoskopowa inseminacja domaciczna owiec i kóz

c. wady i zalety laparoskopii

Ultrasonograficzne metody wizualizacji jamy brzusznej małych przeżuwaczy

a. ultrasonografia w diagnostyce narządów wewnętrznych jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem układu rozrodczego

b. diagnostyka ciąży u owiec i kóz, wady i zalety metody USG

Wykorzystanie hodowli komórkowych w celu przyspieszenia prac nad rozrodem małych przeżuwaczy

a. określanie profilu hormonalnego maciorek na modelu hodowli komórkowych

b. rozpoznanie interakcji hormonalnych na podstawie współhodowli komórkowych

Wpływ zróżnicowanego fotoperiodu na procesy rozrodu u małych przeżuwaczy

a. rola egzogennej melatoniny w sekrecji hormonów gonadotropowych u owiec

b. melatonina jako modulator procesów rozrodu u jagniąt

budowa i rozwój gruczołu mlekowego

b. rola osi podwzgórzowo-przysadkowej w procesie laktopoezy i laktogenezy

c. laktacja prowokowana

Literatura:

1. Cymborowsk B. Zegary biologiczne. PWN 1987.

2. Freshney R.I. Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition Wiley-Liss. 2001.

3. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 81-123, 290-302, 2001.

4. Krzymowski T. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy i samca. WUWM Olsztyn 2007.

5. Rodkiewicz B. Zarys biologii rozwoju. WUMCS, Lublin 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Maciej Murawski, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Maciej Murawski, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Weronika Biernat, Karolina Fryc, Maciej Murawski, Małgorzata Szczęsna, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Maciej Murawski, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Karolina Fryc, Katarzyna Kirsz, Maciej Murawski, Małgorzata Szczęsna, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik, Maciej Murawski, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Karolina Fryc, Maciej Murawski, Małgorzata Szczęsna, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)