Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Budowa organizmu zwierzęcego, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych, rozmieszczenie struktur i narządów w określonych częściach i okolicach ciała topografia klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz jamy miedniczne

Pełny opis:

Wykłady

Cel przedmiotu, narzędzia i podstawowe pojęcia, którymi posługuje się anatomia topograficzna, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej głowy, punkty dostępne palpacyjnie, naczynia krwionośne, węzły chłonne.

Szyja i jej okolice. Okolice grzbietu. Punkty dostępu do naczyń i węzłów chłonnych. 2,3

Ściana i jamy klatki piersiowej - okolice i punkty dostępu. Zasięg serca i płuc.

Brzuch: ściany i jama brzusznej, linie przyczepy przepony, struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per rectum.

Jama miedniczna - struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per vaginum.

Kończyna piersiowa i brzuszna – okolice i punkty dostępu.

Anatomia topograficzna w badaniach RTG i USG

Realizowane efekty kształcenia: H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _W01, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _W04, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _W15, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY ¬_W22, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _K01, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _K10

ĆWICZENIA

Wprowadzenie do przedmiotu, cel i metody anatomii topograficznej. BHP w prosektorium i przy zwierzętach.

Anatomia topograficzna zewnętrzna i wewnętrzna szynszyli - egzenteracja

Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej fermowych psowatych i łasicowatych - egzenteracja

Skóra, mięśnie oraz narządy wewnętrzne zwierząt amatorskich i laboratoryjnych - egzenteracja

Topografia zewnętrzna klaczy/ogiera – Ćwiczenia praktyczne Przegorzały

Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwiczenia terenowe

Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwiczenia terenowe

USG jamy brzusznej i miednicznej psa i kota

Realizowane efekty kształcenia: H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _U01, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _U03, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _U04, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY _U10, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY_U16, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY, H.ZAZ.ANA9.NI.HZONY_K06

Literatura:

Podstawowa:

Kobryń F., Kobryńczuk K/.Kompendium anatomii topograficznej, Wydawnictwo SGGW

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych., PWRiL.,

Popesco P., Atlas anatomii topograficznej zwierząt, PWRiL. 2008.

Uzupełniająca

Akajewski A., Anatomia zwierząt domowych, PWRiL,

Kόnig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka,.

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych, Wydawnictwo AR Lublin

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi opisać budowę i położenie ważnych dla rozwoju i wzrostu narządów i układów wybranych zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi rozpoznać zmiany w budowie oraz topografii narządów i układów u zwierząt zdrowych i podczas procesu chorobowego

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi nazywać podstawowe tkanki i narządy zwierzęce wykorzystywane w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Wskazuje okolice ciała zwierząt oraz określa położenie poszczególnych narządów i tkanek

Posiada umiejętność określenia topografii dostępnych węzłów chłonnych oraz najważniejszych naczyń krwionośnych

Potrafi umiejętnie dokonać egzenteracji wybranych gatunków zwierząt domowych i laboratoryjnych

Potrafi umiejętnie pobrać próbki do badań podczas badania i egzenteracji zwierząt domowych i laboratoryjnych

Potrafi ocenić morfometrię charakterystyczna dla typów użytkowych zwierząt gospodarskich i ptaków

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów

Jest świadomy ciągłego samodokształcania i upowszechniania nabytej wiedzy zawodowej

Jest świadomy odpowiedzialności za powierzone mu zwierzęta i podejmowane zadania

Postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej i normami etycznymi

Jest zdolny do pracy w grupie i aktywny w rozwiązywaniu zaplanowanych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie ustnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Bartosz Bojarski, Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.