Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ZPZG9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z zaburzeniami płodności zwierząt, które prowadzą do występowania nieregularnych cyklów rujowych, problemów z zapłodnieniem, utrzymaniem i donoszeniem ciąży. Omawiane będą także zachowania płciowe samic i samców odbiegające od normy.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Zmiany w jajnikach i macicy w przebiegu cyklu rujowego krów. Wyczuwalne zaburzenia w badaniu rektalnym

2. Cysty jajnikowe krów, wpływ na płodność. Postępowanie terapeutyczne.

3. Zaburzenia okołoporodowe u krów.

4. Aspekty hodowlane i weterynaryjne stanów zapalnych macicy u krów.

5. Nieprawidłowości w ukształtowaniu krocza i pochwy u klaczy. Wpływ na płodność.

6. Zaburzenia czynności jajników klaczy.

7. Stany zapalne macicy – objawy, postępowanie.

8. Ciąża bliźniacza i zamieralność zarodków u klaczy.

9. Prowokowanie porodów u krów, klaczy i loch.

10. Zaburzenia okresu poporodowego. Zatrzymanie łożyska u krów i klaczy.

11. Choroby układu rozrodczego ogierów i buhajów.

12. Opieka nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym.

13. Zaburzenia płodności świń.

14. Profilaktyka w okresie ciąży u klaczy, krów, loch.

Literatura:

Literatura

1. McKinnon A.O., Voss J.L.: Equine Reproduction. Wyd. Lea & Febiger, Fhiladelphia, Londyn, 1993.

2. Zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich . Pod redakcją Kust D. i wsp., PWRL Warszawa, 1972

3. Dietz O., Huskamp B: Praktyka kliniczna. Konie. Wyd. Galaktyka, 2008.

Efekty uczenia się:

Umiejętność wybrania metod właściwego postępowania w przypadkach związanych z zaburzeniem płodności, nieskutecznym kryciem i unasienianiem u zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Okólski, Marek Tischner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.